Thông báo game bắn cá Deep Sea Toad sẽ mở cửa 24/24

Thông báo trò chơi bắn cá tại phòng số 4- trò Deep Sea Toad sẽ mở cửa 24/24 từ ngày 1/5/2018. Thay vì chỉ mở cuối tuần như trước kia.

Xem chi tiết tại:https://www.w88hn.com/Games/FishingMaster/

Chăm sóc khách hàng: