Hướng dẫn nạp tiền w88 qua mobile banking MB Bank

Hướng dẫn nạp tiền w88 qua mobile banking MB Bank

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản W88. Bấm mục chuyển tiền. Chọn ngân hàng MB Bank để lấy thông tin nạp tiền

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản mobile banking của bạn

Bước 3: Chọn Chuyển tiền > Đến tài khoản MB

Bước 4: Điền số tài khoản, họ tên, số tiền và nội dung gửi . Bấm Tiếp

Bước 5: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin gửi. Bấm Tiếp


Bước 6: Nhập mã OTP được gửi về điện thoại

Bước 7: Màn hình xác nhận gửi tiền thành công

Bước 8: Quay lại trang W88 để điền đầy đủ thông tin xác nhận. Mục tham chiếu điền số tài khoản ngân hàng của bạn. Sau đó chờ để được cập nhật

Chăm sóc khách hàng: