Hướng dẫn nạp tiền w88 qua internet banking MBbank

0
72

Hướng dẫn nạp tiền w88 qua internet banking MBbank

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản W88. Bấm mục chuyển tiền. Chọn ngân hàng MB Bank để lấy thông tin nạp tiền

Bước 2: Đăng nhập trang internet banking của MB bank

Bước 3: Bấm mục chuyển tiền/ Chuyển tiền trong MB
Nhập đầy đủ các thông tin: Tài khoản người thụ hưởng, chủ thẻ, số tiền, nội dung chuyển tiền. Sau đó bấm Xác Nhận

Bước 4: Nhập mã OTP vừa được gửi về điện thoại. Bấm Gửi

Bước 5: Biên lai gửi tiền sau khi thành công. Chú ý lưu lại mã số giao dịch

Bước 6: Quay lại trang W88 để điền xác nhận. Nhập mã số giao dịch FT bên trên vào ô tham chiếu. Bấm GỬI TIỀN. Khoản gửi sẽ được cập nhật ngay khi kế toán kiểm tra nhận được tiền về

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP