Hướng dẫn cách mua và nạp mã Token Bảo Kim trên W88

Hướng dẫn cách mua và nạp mã Token Bảo Kim trên W88

Hướng dẫn cách mua và nạp mã Token Bảo Kim trên W88 1

Bước 1: Đăng nhập TK Bảo Kim >> NGƯỜI MUA >> Chuyển tiền trực tuyến

Hướng dẫn cách mua và nạp mã Token Bảo Kim trên W88 2

Bước 2: Chọn Mã Token BK

Hướng dẫn cách mua và nạp mã Token Bảo Kim trên W88 3

Bước 3:  Chọn mệnh giá thẻ tương ứng muốn mua + Số lượng >> Sau đó ấn Thực hiện giao dịch

Hướng dẫn cách mua và nạp mã Token Bảo Kim trên W88 4

Bước 4: Xác nhận lại thông tin đơn hàng >> Nếu chính xác ấn Xác nhận

Hướng dẫn cách mua và nạp mã Token Bảo Kim trên W88 5

Bước 5: Mã xác thực sẽ được gửi về số điện thoại đăng kí tk BK >> Điền mã này rồi chọn Xác nhận

Hướng dẫn cách mua và nạp mã Token Bảo Kim trên W88 6

Mua mã thành công

Hướng dẫn cách mua và nạp mã Token Bảo Kim trên W88 7

Bước 6: Đăng nhập W88 >> Chọn Chuyển Tiền >> Thẻ Token BK

Hướng dẫn cách mua và nạp mã Token Bảo Kim trên W88 8

Bước 7: Nhập mã thẻ ( Code) và số Seri >> Gửi Tiền

Hướng dẫn cách mua và nạp mã Token Bảo Kim trên W88 9

Nạp thành công. Tiền được cập nhật ngay lập tức vào tk W88

Xem Video Hướng dẫn cách mua và nạp mã Token Bảo Kim trên W88:

Chăm sóc khách hàng: