Danh sách trúng thưởng “SÔI ĐỘNG NBA – TÍCH ĐIỂM NHẬN TIỀN”

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG NHỮNG THÀNH VIÊN DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH:

“SÔI ĐỘNG NBA – TÍCH ĐIỂM NHẬN TIỀN”

(11/11/2018 đến 30/11/2018)

104 thành viên dưới đây đã nhận phần thưởng từ W88. Bạn còn chần chừ gì mà không tham gia những khuyến mãi mới nhất của chúng tôi? Nhanh tay lên nhé!

 

STTTÊN ĐĂNG NHẬPGIẢI THƯỞNG
1F*Y*S*212888 Tiền Cược Miễn Phí + Áo Đấu Chính Thức Đội Tuyển Golden State Warriors
2N*G*1*7*8888 Tiền Cược Miễn Phí + Áo Đấu Chính Thức Đội Tuyển Golden State Warriors
3B*D*M*N*P*8888 Tiền Cược Miễn Phí + Áo Đấu Chính Thức Đội Tuyển Golden State Warriors
4H*N*O*O*7*24888 Tiền Cược Miễn Phí + Áo Đấu Chính Thức Đội Tuyển Golden State Warriors
5R*Y*N*9*84888 Tiền Cược Miễn Phí + Áo Đấu Chính Thức Đội Tuyển Golden State Warriors
6Z*M*L*6*4888 Tiền Cược Miễn Phí + Áo Đấu Chính Thức Đội Tuyển Golden State Warriors
7T*P*N*7*2888 Tiền Cược Miễn Phí + Áo Đấu Chính Thức Đội Tuyển Golden State Warriors
8W*W*N*9*72888 Tiền Cược Miễn Phí + Áo Đấu Chính Thức Đội Tuyển Golden State Warriors
9A*D*I*1*2888 Tiền Cược Miễn Phí + Áo Đấu Chính Thức Đội Tuyển Golden State Warriors
10S*K*I*A*T*N*5*2888 Tiền Cược Miễn Phí + Áo Đấu Chính Thức Đội Tuyển Golden State Warriors
11M*N*N*H*K*9*888 Tiền Cược Miễn Phí
12J*V*N*U*1*888 Tiền Cược Miễn Phí
13M*S*I*0*8888 Tiền Cược Miễn Phí
14T*N*A*V*E*1*8*888 Tiền Cược Miễn Phí
15D*A*A*888 Tiền Cược Miễn Phí
16O*K*S*O*888 Tiền Cược Miễn Phí
17A*U*G*9*8Thẻ Game W88 200 Nghìn
18E*S*L*R*DThẻ Game W88 200 Nghìn
19P*C*K*8Thẻ Game W88 200 Nghìn
20N*V*F*Thẻ Game W88 200 Nghìn
21W*N*S*Thẻ Game W88 200 Nghìn
22H*M*I*A*Thẻ Game W88 200 Nghìn
23R*F*9Thẻ Game W88 200 Nghìn
24C*N*D*E*N*U*E*Thẻ Game W88 200 Nghìn
25K*V*N*A*8*8*Thẻ Game W88 200 Nghìn
26D*N*T*A*T*U*Thẻ Game W88 200 Nghìn
27Z*O*A*Thẻ Game W88 200 Nghìn
28N*M*I*A*A*Thẻ Game W88 200 Nghìn
29V*K*Y*1Thẻ Game W88 200 Nghìn
30C*U*U*DThẻ Game W88 200 Nghìn
31P*M*O*1*Thẻ Game W88 200 Nghìn
32S*N*T*N*Thẻ Game W88 200 Nghìn
33L*N*P*C*Thẻ Game W88 200 Nghìn
34Z*W*8*4*0*Thẻ Game W88 200 Nghìn
35J*T*A*O*N*0*1*4Thẻ Game W88 200 Nghìn
36W*T*I*H*I*1Thẻ Game W88 200 Nghìn
37M*5*7*K*8*8Thẻ Game W88 200 Nghìn
38H*U*M*7*Thẻ Game W88 200 Nghìn
39A*L*E*4*4Thẻ Game W88 200 Nghìn
40N*S*A*2*1*Thẻ Game W88 200 Nghìn
41B*Y*K*9Thẻ Game W88 200 Nghìn
42J*O*K*Thẻ Game W88 200 Nghìn
43C*U*A*T*0*6Thẻ Game W88 200 Nghìn
44O*A*S*R*1*0*Thẻ Game W88 200 Nghìn
45S*R*S*K*5*1Thẻ Game W88 200 Nghìn
46T*K*D*Thẻ Game W88 200 Nghìn
47C*I*2*2*Thẻ Game W88 200 Nghìn
48P*N*EThẻ Game W88 200 Nghìn
49B*N*H*1*3*Thẻ Game W88 200 Nghìn
50Z*M*B*2*0*Thẻ Game W88 200 Nghìn
51K*N*0*2Thẻ Game W88 200 Nghìn
52A*A*3*3*Thẻ Game W88 200 Nghìn
53B*R*1*Thẻ Game W88 200 Nghìn
54L*E*A*I*1*Thẻ Game W88 200 Nghìn
55N*O*7*7Thẻ Game W88 200 Nghìn
56S*K*1*Thẻ Game W88 200 Nghìn
57Y*2*6*1*Thẻ Game W88 200 Nghìn
581*7*2*2*Thẻ Game W88 200 Nghìn
59K*P*A*9*Thẻ Game W88 200 Nghìn
60B*O*J*NThẻ Game W88 200 Nghìn
61T*R*6*0Thẻ Game W88 200 Nghìn
62S*M*N*2*4Thẻ Game W88 200 Nghìn
63D*I*7*4*Thẻ Game W88 200 Nghìn
64P*S*M*2*9*Thẻ Game W88 200 Nghìn
65B*Y*6*4Thẻ Game W88 200 Nghìn
66T*O*4*Thẻ Game W88 200 Nghìn
67S*R*I*O*Y*W*Thẻ Game W88 200 Nghìn
68J*E*1*3Thẻ Game W88 200 Nghìn
69T*N*9*6Thẻ Game W88 200 Nghìn
70N*N*T*4*2Thẻ Game W88 200 Nghìn
71J*K*9*Thẻ Game W88 200 Nghìn
72C*K*T*0*2*Thẻ Game W88 200 Nghìn
73P*T*A*S*Thẻ Game W88 200 Nghìn
74L*K*H*N*0*7Thẻ Game W88 200 Nghìn
75K*8*9*9*Thẻ Game W88 200 Nghìn
76N*N*7*3*Thẻ Game W88 200 Nghìn
77D*A*A*AThẻ Game W88 200 Nghìn
78W*8*A*5*9Thẻ Game W88 200 Nghìn
79W*I*H*IThẻ Game W88 200 Nghìn
80C*T*C*A*3Thẻ Game W88 200 Nghìn
81Y*M*N*9*9*Thẻ Game W88 200 Nghìn
82U*N*0*Thẻ Game W88 200 Nghìn
83N*W*T*R*J*C*Thẻ Game W88 200 Nghìn
84K*T*2*1*Thẻ Game W88 200 Nghìn
85S*P*R*9*6*Thẻ Game W88 200 Nghìn
86C*O*TThẻ Game W88 200 Nghìn
87A*D*Y*3*Thẻ Game W88 200 Nghìn
88S*P*R*J*2Thẻ Game W88 200 Nghìn
89T*P*0Thẻ Game W88 200 Nghìn
90R*N*1*9Thẻ Game W88 200 Nghìn
91S*P*O*Thẻ Game W88 200 Nghìn
92D*K*2*4Thẻ Game W88 200 Nghìn
93A*E*5*5Thẻ Game W88 200 Nghìn
94C*A*B*O*9*7*Thẻ Game W88 200 Nghìn
95A*U*H*2*3*Thẻ Game W88 200 Nghìn
96P*O*C*A*Thẻ Game W88 200 Nghìn
97A*P*S*TThẻ Game W88 200 Nghìn
98M*D*G*S*A*1*2Thẻ Game W88 200 Nghìn
99T*M*5*2Thẻ Game W88 200 Nghìn
100E*F*C*M*Thẻ Game W88 200 Nghìn
101S*M*E*T*8Thẻ Game W88 200 Nghìn
102M*N*A*W*NThẻ Game W88 200 Nghìn
103B*N*A*Z*Thẻ Game W88 200 Nghìn
104P*L*N*9*Thẻ Game W88 200 Nghìn

 

Chăm sóc khách hàng:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*