DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI “XẠ THỦ BẮN CÁ KIẾM TIỀN TẸT GA”

0
41

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG

 NHỮNG THÀNH VIÊN DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH:

“XẠ THỦ BẮN CÁ KIẾM TIỀN TẸT GA”

(16/03/2019 đến 31/03/2019)

********************

Các thành viên dưới đây đã nhận phần thưởng từ W88. Bạn còn chần chừ gì mà không tham gia những khuyến mãi mới nhất của chúng tôi? Nhanh tay lên nhé!


STT Tên Đăng Nhập Giải Thưởng
1 M*s*e*n*d*s Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
2 c*m*7*7 Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
3 P*r*o*7*6*9 Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
4 K*m*9*3 Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
5 K*t*a*o*1*1 Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
6 p*i*a*2*2* Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
7 a*a*a*a*6*9* Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
8 g*n*c* Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
9 G*o*a*8*8 Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
10 P*k*3*9*8 Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
11 o*a*i*2*1* Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
12 b*n*b*n*a* Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
13 m*s*i*e*n*6* Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
14 f*u*l*v*j*e Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
15 m*n*j*1* Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
16 k*s*m*a*5* Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
17 0*1*4*6*5 Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
18 K*i*1*1* Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
19 p*t*n*n Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
20 X*a*a*h*2 Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
21 s*e*u*a Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
22 t*l*m*y* Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
23 K*u*n*y*y* Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
24 d*d*h*s*o*g Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
25 r*k*e*z*8 Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
26 B*y*o*0*1 Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
27 T*e*r*g*n*1 Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
28 K*t*n* Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
29 P*m*o*e*e* Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
30 a*i*a*a* Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
31 T*n*1*9 Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
32 v*t*a*i* Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
33 k*b*t*9* Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
34 b*p*s*2*0* Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
35 H*l*g*n*i*e Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
36 p*a*e*t*b Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
37 p*n*k*u Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
38 k*o*o*k* Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
39 M*a*e*0* Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
40 W*n*t*9*9*9 Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
41 W*a*g*5*5* Thẻ Game 500 VND + 388 Điểm Thưởng
42 n*d*a*i*6* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
43 w*x*a*a*y*0* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
44 e*i*8* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
45 y*t*h*r*t Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
46 R*n*a*o*n*5 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
47 T*o*g*1* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
48 M*s*a*2* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
49 t*z*2*9* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
50 1*8*2*5*7*6 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
51 X*R*P* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
52 J*h*a*5*5 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
53 A*t*p*a*s* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
54 2*2*2*2*8 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
55 j*z*a*d*s Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
56 k*t*r*e*9 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
57 P*w*n*e*5*9 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
58 J*c*k*2* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
59 d*t*a*2*z* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
60 N*n*a*a* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
61 a*8*2*8 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
62 y*n*q*a*6*6*8* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
63 U*o*w*n*1 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
64 p*k*r*3*4* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
65 J*c*m*J* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
66 N*4*6* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
67 l*x*a*8*6 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
68 A*w*a* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
69 M*o*a*8 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
70 U*o*7* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
71 W*n*u*r* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
72 y*n*x*a*3*9 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
73 N*k*a*i Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
74 N*t*a*i* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
75 B*a*e*2*2* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
76 A*d*3*7 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
77 k*r*t*7*1* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
78 P*k*n*5*9 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
79 n*n*n*k*3 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
80 s*m*c*1*5* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
81 D*r*k*3*8 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
82 a*i*b*g*s*2* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
83 a*p*8*7 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
84 C*a*i*h*9* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
85 a*i*u*b*t Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
86 N*t*2*0*3* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
87 d*z*2* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
88 A*h*s*t*5 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
89 S*j*n*5*9 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
90 M*y*o*2*3* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
91 B*y*a*u* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
92 P*p*1*8 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
93 S*o*c*a* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
94 p*m*4*4 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
95 p*9*1*b*5* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
96 a*k*a*4*9 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
97 N*a*t*p*n* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
98 J*r*j* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
99 S*o*n*a* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
100 B*n*k*l*o*i* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
101 a*r*9*9*9*7*1 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
102 S*p*t*r*3*7* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
103 t*n*t*o*k Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
104 D*e*o*3 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
105 N*y*h*o*o*2* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
106 1*7*9*9*6*0 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
107 M*k*0*9 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
108 P*p*2*2* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
109 P*e*a*4 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
110 n*g*t*1* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
111 C*a*r*2*1* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
112 y*n*o*7*9 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
113 r*s*a*8* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
114 S*8*T* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
115 T*w*e*2*0*2* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
116 t*n*0*1*2* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
117 S*e*l*a*2 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
118 l*c*e*0*7 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
119 S*m*i*3 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
120 b*x*2*5*8 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
121 C*a*y*o* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
122 P*t*e*1*1* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
123 b*n*m*t* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
124 t*e*o*z*7*9 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
125 a*u*l*5*6 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
126 g*i*s*d*w*t*7 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
127 g*n*b Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
128 R*z*m Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
129 P*n*h*i*i Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
130 t*o*g*h*i*0*8 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
131 k*d*f*0* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
132 i*e*z*b*t Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
133 A*t*9*8*5*2*7 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
134 P*p*4*8 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
135 x*1*8*2 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
136 f*6*4*7* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
137 w*c*i*a*9*3 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
138 b*w*r*s*k Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
139 N*p*k*p*n* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
140 Y*f*9*4* Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
141 0*4*3*1*8 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
142 K*U*E*T*A*G*8*0 Thẻ Game 200 VND + 188 Điểm Thưởng
143 B*9*1 Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
144 y*k*e* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
145 z*z*a*4*2* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
146 t*e*2*7* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
147 k*v*f*r* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
148 t*a*e*5*0 Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
149 A*n*n* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
150 M*t*s*t*5* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
151 a*p*a*2*5 Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
152 D*e*m*o*e Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
153 j*y*i*k*y Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
154 P*r*r*n*s*k Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
155 h*p*y*5*3 Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
156 k*n*2*5* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
157 S*d*r*t*9*2*2 Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
158 d*d*d*0*9 Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
159 T*y*u*t*y Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
160 p*i*c*t*r*1 Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
161 M*i*z*y Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
162 L*w*e*a*h*i*8 Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
163 t*a*y* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
164 w*2*9*2* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
165 a*n*c*t* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
166 S*r*r*m*a*u*a* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
167 T*e*1*0* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
168 T*y*a* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
169 W*t*a*a*t*9*3 Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
170 S*n*t*u*y*i Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
171 R*n*n*y Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
172 n*t*h*p*n*7 Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
173 T*e*t*w Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
174 v*n*e*e* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
175 A*m*h*w Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
176 W*e*a*9* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
177 G*a*2* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
178 k*0*0*5*1* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
179 M*n*o*9* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
180 b*n*k*1*1 Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
181 T*r*h*t*a*u*2*1 Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
182 A*m*a*a*2*8 Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
183 M*m*a*0*0* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
184 T*k*5*7 Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
185 B*l*b*g*1* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
186 I*o*0*0*0* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
187 w*0*6*4*9*5* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
188 J*t*l*W Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
189 a*h*l*a*5* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
190 t*k*i*e*a* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
191 S*r*w*t*2*2 Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
192 T*n*a*6*9* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
193 1*3*5*a*y Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
194 f*r*t*v*5*9* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
195 l*v*x*e Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
196 r*m*5*5 Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
197 n*t*a*o*h*i Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
198 t*r*s* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
199 h*k*h*i Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
200 W*s*r*t*6*9*4 Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
201 n*r*o*i*1*9* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
202 p*o*0*9 Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
203 s*r*s*9* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
204 W*p*s*1 Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
205 K*n*z*2*6* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
206 s*v*p*r*t*a*o*n Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
207 N*d*o*9* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
208 N*u*g*a* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
209 T*a*a*a*6*8*0 Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
210 T*i*i*u*i Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
211 C*o*2*2* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
212 p*n*5*4 Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
213 K*a*2*2* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
214 C*a*u*o*l*v* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
215 a*0*0*2*3*5 Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
216 N*k*9*4 Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
217 a*e*t*d*r*1 Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
218 n*n*s*h*0 Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
219 t*n*c*a*1 Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
220 M*r*a*i*l* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
221 C*e*s*a*c*8 Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
222 n*n*k*9* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
223 g*a*s*x*o* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
224 M*n*h*y*3 Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
225 o*m*a*i Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
226 p*p*n*r*o*h Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
227 k*m*w*n Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng
228 A*n*a*g*5* Thẻ game 100 VND + 88 Điểm Thưởng

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP