DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI “VUI ĐÓN GIÁNG SINH – RINH QUÀ SIÊU KHỦNG

0
36

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG

 NHỮNG THÀNH VIÊN DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH:

“VUI ĐÓN GIÁNG SINH – RINH QUÀ SIÊU KHỦNG”

(16/12/2018 đến 31/12/2018)

********************

Các thành viên dưới đây đã nhận phần thưởng từ W88. Bạn còn chần chừ gì mà không tham gia những khuyến mãi mới nhất của chúng tôi? Nhanh tay lên nhé!

STT TÊN ĐĂNG NHẬP Giải Thưởng
1 D*W*P*T*S*K*A*D* 8888 VND Tiền Cược Miễn Phí +
Giày AIR JORDAN VIII RETRO
2 S*E*E*N 2888 VND Tiền Cược Miễn Phí +
Giày AIR JORDAN VIII RETRO
3 B*Y*A*O*O* 2888 VND Tiền Cược Miễn Phí +
Giày AIR JORDAN VIII RETRO
4 G*I*1* 1888 VND Tiền Cược Miễn Phí +
Giày AIR JORDAN VIII RETRO
5 H*N*O*O*7*2 1888 VND Tiền Cược Miễn Phí +
Giày AIR JORDAN VIII RETRO
6 Y*D*A*G 1888 VND Tiền Cược Miễn Phí +
Giày AIR JORDAN VIII RETRO
7 G*O*8 888 VND Tiền Cược Miễn Phí +
Giày AIR JORDAN VIII RETRO
8 S*T*E*E*S 888 VND Tiền Cược Miễn Phí +
Giày AIR JORDAN VIII RETRO
9 R*B*Y*3*2*4*2* 888 VND Tiền Cược Miễn Phí +
Giày AIR JORDAN VIII RETRO
10 K*T*P*K*6 888 VND Tiền Cược Miễn Phí
11 S*N*I*E*P*S*T*F 888 VND Tiền Cược Miễn Phí
12 R*B*S*7 888 VND Tiền Cược Miễn Phí
13 B*B*O*K 888 VND Tiền Cược Miễn Phí
14 D*R*Y*9* 888 VND Tiền Cược Miễn Phí
15 C*A*K*9*3 888 VND Tiền Cược Miễn Phí
16 G*L*N*T*N*A 888 VND Tiền Cược Miễn Phí
17 D*O*O Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
18 B*L*N*N* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
19 I*A*U*G*H*N*E* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
20 T*E*I*S Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
21 Z*E*1*3*4* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
22 D*Y*H*4* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
23 B*L*O*N*A* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
24 A*D*1*8* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
25 D*C*A* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
26 A*9*9* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
27 D*A*5*6* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
28 K*U*G*3 Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
29 N*N*T*E*6* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
30 K*N*0*2 Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
31 W*E*A*A*0* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
32 T*O*7*7* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
33 J*M*J*M* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
34 P*A*U*N*U*G Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
35 K*M*N*S Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
36 B*B*I*D*I*D Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
37 J*Y*E*E* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
38 N*N*7*3* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
39 K*A*Z*3* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
40 W*E*9*5*5*2*3 Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
41 A*P*I* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
42 Z*W*8*4*0* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
43 B*R*T*B*R* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
44 N*O*P*L*1*2* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
45 G*M*5* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
46 I*T*4*9* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
47 W*V*8*8* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
48 C*A*A*O*N*9*2*5* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
49 C*A*B*O*9*7* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
50 A*K*5*9 Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
51 G*I*D Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
52 Y*D*2*2* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
53 V*N*S*9*0 Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
54 J*C*N*T* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
55 D*I*A*B*M*1*9* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
56 T*N*A*V*E*1*8* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
57 M*U*I*U Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
58 P*O*G*U*G*8*0 Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
59 T*O*G*G*9*7 Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
60 M*L*V*8*8 Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
61 D*A*L*V* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
62 A*R*N*2*1*O* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
63 N*U*U*N*1*8 Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
64 1*5*1*8*B*N*M Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
65 T*U*N*P*A*1*8* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
66 T*2*5 Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
67 T*S*O*U*G Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
68 T*A*G*3*2 Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
69 M*N*Q*A*G*9*1 Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
70 S*Y*E*V* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
71 V*T*N*1*8* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
72 S*N*K*8* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
73 H*T*A*8* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
74 Z*V*1*1*3* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
75 J*J*T*E*R* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
76 N*V*Z* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
77 T*O*G*J Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
78 T*I*O*4*4* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
79 M*N*C Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
80 M*L*K*7 Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
81 K*Y*3*2 Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
82 L*C*Y*1*3* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
83 P*C*A*H*U Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
84 B*E*O*I*O Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
85 L*N*P*C* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
86 K*N*6*6*6* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
87 T*M*A*I* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
88 C*O*C*A*2*6* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
89 C*R*S*Y*O*O Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
90 D*E*O* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
91 R*Z*I*A*I Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
92 M*L*A* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
93 N*I*L Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
94 K*D*N*A*A*6 Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
95 O*A*0* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
96 B*Y*U*2*1* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
97 N*R*A*8*8 Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
98 H*D*Y*1*8 Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
99 A*R*9*7 Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
100 M*R*A*1 Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
101 K*B*T*A Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
102 Z*L*0*7 Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
103 W*N*Y*1* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND
104 M*N*G*L*2*1* Thẻ Game W88 200 Nghìn VND

 

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP