DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI “TÍCH ĐIỂM KENO – NHẬN QUÀ VÔ SỐ”

0
66

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG NHỮNG THÀNH VIÊN XUẤT SẮC DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH:

“TÍCH ĐIỂM KENO – NHẬN QUÀ VÔ SỐ”

(16/10/2018 đến 31/10/2018)

88 thành viên dưới đây đã nhận phần thưởng từ W88. Bạn còn chần chừ gì mà không tham gia những khuyến mãi mới nhất của chúng tôi? Nhanh tay lên nhé!

 

STT TÊN ĐĂNG NHẬP GIẢI THƯỞNG
1 1*7*2*2* Phiếu Mua Hàng 15 triệu Tại Thegioididong
2 2*2*2*1*8*W*N Phiếu Mua Hàng 10 triệu Tại Thegioididong
3 5*R*J* Phiếu Mua Hàng 10 triệu Tại Thegioididong
4 8*8*9 Phiếu Mua Hàng 10 triệu Tại Thegioididong
5 9*M*N*C*A*9 Phiếu Mua Hàng 10 triệu Tại Thegioididong
6 A*P*S*T Phiếu Mua Hàng 10 triệu Tại Thegioididong
7 A*I*2*3*6 Phiếu Mua Hàng 5 triệu Tại Thegioididong
8 A*I*A*T* Phiếu Mua Hàng 5 triệu Tại Thegioididong
9 A*I*S*P*I*N*8* Phiếu Mua Hàng 5 triệu Tại Thegioididong
10 A*R*A*G*A*1 Phiếu Mua Hàng 5 triệu Tại Thegioididong
11 A*9*9* Phiếu Mua Hàng 5 triệu Tại Thegioididong
12 A*K*W*E Phiếu Mua Hàng 5 triệu Tại Thegioididong
13 A*A*I*G*9 Phiếu Mua Hàng 5 triệu Tại Thegioididong
14 A*P*I* Phiếu Mua Hàng 5 triệu Tại Thegioididong
15 A*A*3*3* Phiếu Mua Hàng 5 triệu Tại Thegioididong
16 A*G*A*6 Phiếu Mua Hàng 5 triệu Tại Thegioididong
17 A*U*H*2*3* Phiếu Mua Hàng 2 triệu Tại Thegioididong
18 A*M*2*4* Phiếu Mua Hàng 2 triệu Tại Thegioididong
19 A*N*N* Phiếu Mua Hàng 2 triệu Tại Thegioididong
20 A*A*O* Phiếu Mua Hàng 2 triệu Tại Thegioididong
21 A*A*B*N*K*K Phiếu Mua Hàng 2 triệu Tại Thegioididong
22 B*L*N*N* Phiếu Mua Hàng 2 triệu Tại Thegioididong
23 B*N*H*1*3* Phiếu Mua Hàng 2 triệu Tại Thegioididong
24 B*N*A*Z* Phiếu Mua Hàng 2 triệu Tại Thegioididong
25 B*S*A*S*E Phiếu Mua Hàng 2 triệu Tại Thegioididong
26 B*Y*U*2*1* Phiếu Mua Hàng 2 triệu Tại Thegioididong
27 B*Y*S*S*N*O Phiếu Mua Hàng 2 triệu Tại Thegioididong
28 B*4*2*9*9 Phiếu Mua Hàng 2 triệu Tại Thegioididong
29 B*A*I*N*R Phiếu Mua Hàng 2 triệu Tại Thegioididong
30 B*E*2*1* Phiếu Mua Hàng 2 triệu Tại Thegioididong
31 B*L*2*4* Phiếu Mua Hàng 2 triệu Tại Thegioididong
32 B*R*5*3 Thẻ Game W88 1 Triệu
33 B*U*I*T*E*O*O* Thẻ Game W88 1 Triệu
34 B*O*J*N Thẻ Game W88 1 Triệu
35 B*Y*6*4 Thẻ Game W88 1 Triệu
36 B*Y*P*E*M*N*Y Thẻ Game W88 1 Triệu
37 B*D*M*N*P* Thẻ Game W88 1 Triệu
38 B*R*E*A*O*8 Thẻ Game W88 1 Triệu
39 C*K*S Thẻ Game W88 1 Triệu
40 C*S*E*1* Thẻ Game W88 1 Triệu
41 C*A*B*O*9*7* Thẻ Game W88 1 Triệu
42 C*A*1*2* Thẻ Game W88 1 Triệu
43 C*O*T Thẻ Game W88 1 Triệu
44 C*R*S*Y*O*O Thẻ Game W88 1 Triệu
45 C*U*A*T*0*6 Thẻ Game W88 1 Triệu
46 C*P*O*E*4* Thẻ Game W88 1 Triệu
47 D*A*5*6* Thẻ Game W88 1 Triệu
48 D*C*A* Thẻ Game W88 1 Triệu
49 D*D*D*2*4* Thẻ Game W88 1 Triệu
50 D*D*2*2* Thẻ Game W88 1 Triệu
51 D*W*P*T*S*K*A*D* Thẻ Game W88 1 Triệu
52 D*O*O Thẻ Game W88 1 Triệu
53 D*N*I*M Thẻ Game W88 1 Triệu
54 D*S*B*S Thẻ Game W88 1 Triệu
55 E*F*C*M* Thẻ Game W88 1 Triệu
56 E*B*L*M*U* Thẻ Game W88 1 Triệu
57 E*P*I*O*0*0 Thẻ Game W88 500 Nghìn
58 E*I*K*2 Thẻ Game W88 500 Nghìn
59 E*E*W*E* Thẻ Game W88 500 Nghìn
60 F*0*0* Thẻ Game W88 500 Nghìn
61 F*K*D* Thẻ Game W88 500 Nghìn
62 G*J*H*1* Thẻ Game W88 500 Nghìn
63 G*L*N*T*N*A Thẻ Game W88 500 Nghìn
64 G*L*0*3* Thẻ Game W88 500 Nghìn
65 G*L*9*9*9*O Thẻ Game W88 500 Nghìn
66 G*Z*L*4 Thẻ Game W88 500 Nghìn
67 G*L*L*K Thẻ Game W88 500 Nghìn
68 G*M*5* Thẻ Game W88 500 Nghìn
69 H*D*Y*1*8 Thẻ Game W88 500 Nghìn
70 H*P*Y*A*A Thẻ Game W88 500 Nghìn
71 H*N*R*1*5 Thẻ Game W88 500 Nghìn
72 H*U*M*7* Thẻ Game W88 500 Nghìn
73 I*E*E Thẻ Game W88 500 Nghìn
74 I*Y*C*7 Thẻ Game W88 500 Nghìn
75 I*A*S*R*A Thẻ Game W88 500 Nghìn
76 J*C*Z*K*E Thẻ Game W88 500 Nghìn
77 J*M*A*M* Thẻ Game W88 500 Nghìn
78 J*R*N*9*0 Thẻ Game W88 500 Nghìn
79 B*1*0* Thẻ Game W88 500 Nghìn
80 S*N*I*7*9 Thẻ Game W88 500 Nghìn
81 K*E*T*A*H*O*G Thẻ Game W88 500 Nghìn
82 V*H*2*0*8* Thẻ Game W88 500 Nghìn
83 W*N*E*8* Thẻ Game W88 500 Nghìn
84 J*N*N*W*7*6 Thẻ Game W88 500 Nghìn
85 J*K*9* Thẻ Game W88 500 Nghìn
86 K*D*K*U*A*A Thẻ Game W88 500 Nghìn
87 K*W*R*5 Thẻ Game W88 500 Nghìn
88 K*D*N*A*A*6 Thẻ Game W88 500 Nghìn

 

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP