DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI “TAY CHƠI CỰ PHÁCH – NHẬN QUÀ CỰC OÁCH”

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG

 NHỮNG THÀNH VIÊN DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH:

“TAY CHƠI CỰ PHÁCH – NHẬN QUÀ CỰC OÁCH

(15/01/2019 đến 31/01/2019)

********************

Các thành viên dưới đây đã nhận phần thưởng từ W88. Bạn còn chần chừ gì mà không tham gia những khuyến mãi mới nhất của chúng tôi? Nhanh tay lên nhé!

STT TÊN ĐĂNG NHẬP GIẢI THƯỞNG
1 G*n*1*1 Xe Vespa GTS Super Sport 125
2 R*j*n*o* Xe Vespa Sprint 125 IGET ABS
3 1*8*7*8*8*8 iPhone Xs Max 512 GB
4 8*8*C*9*9 iPhone Xs Max 512 GB
5 m*h*2*k* iPad 2018 WiFi + 4G 128GB
6 w*3*0*2*2*3* iPad 2018 WiFi + 4G 128GB
7 b*n*4*1 iPad 2018 WiFi + 4G 128GB
8 w*8*1*0* Thẻ Game W88 5000 VND
9 l*k*n*q*n*a* Thẻ Game W88 5000 VND
10 T*n*s*u*9*8 Thẻ Game W88 5000 VND
11 j*f*a*1 Thẻ Game W88 5000 VND
12 N*m*8 Thẻ Game W88 500 VND
13 n*v*l*8 Thẻ Game W88 500 VND
14 A*F*C Thẻ Game W88 500 VND
15 B*l*a*e*n Thẻ Game W88 500 VND
16 g*m*e*7* Thẻ Game W88 500 VND
17 K*i*g*a*0* Thẻ Game W88 500 VND
18 8*9*2*7*9* Thẻ Game W88 500 VND
19 j*n*u*9*8*7* Thẻ Game W88 500 VND
20 k*u*u* Thẻ Game W88 500 VND
21 p*a*e*5*1* Thẻ Game W88 500 VND
22 t*n*w*n*1*9 Thẻ Game W88 500 VND
23 b*b*9*2*b* Thẻ Game W88 500 VND
24 B*n*a*h*t*5*6 Thẻ Game W88 500 VND
25 c*o*g*9*1 Thẻ Game W88 500 VND
26 d*n*s*z*z* Thẻ Game W88 500 VND
27 H*k*y*9*7 Thẻ Game W88 500 VND
28 K*r*n*9 Thẻ Game W88 500 VND
29 n*y*2*2 Thẻ Game W88 500 VND
30 N*s*a*0* Thẻ Game W88 500 VND
31 P*o*9*8 Thẻ Game W88 500 VND
32 s*m*o*b* Thẻ Game W88 500 VND
33 v*r*n*e Thẻ Game W88 500 VND
34 Z*2*1*1*0 Thẻ Game W88 500 VND
35 F*u*n*o*0 Thẻ Game W88 500 VND
36 k*r*m*9*1 Thẻ Game W88 500 VND
37 y*y*n*3*7*6 Thẻ Game W88 500 VND
38 a*p*e*1* Thẻ Game W88 500 VND
39 g*m*h*w*n* Thẻ Game W88 500 VND
40 h*n*a*8* Thẻ Game W88 500 VND
41 j*c*1*n*u*u* Thẻ Game W88 500 VND
42 K*d*y* Thẻ Game W88 500 VND
43 M*t*a*0* Thẻ Game W88 500 VND
44 S*i*e*2*1* Thẻ Game W88 500 VND
45 w*1*6 Thẻ Game W88 500 VND
46 g*j*8*8 Thẻ Game W88 500 VND
47 J*m*e*i* Thẻ Game W88 500 VND
48 k*g*r*7* Thẻ Game W88 500 VND
49 2*i*e*o*e Thẻ Game W88 500 VND
50 B*b*u*i Thẻ Game W88 500 VND
51 B*b*k*1 Thẻ Game W88 500 VND
52 m*a*3*5* Thẻ Game W88 500 VND
53 N*o*u*v*s* Thẻ Game W88 500 VND
54 r*l*h*v Thẻ Game W88 500 VND
55 S*n*2 Thẻ Game W88 500 VND
56 s*r*a*i*9 Thẻ Game W88 500 VND
57 A*n*1* Thẻ Game W88 500 VND
58 B*r*z*1* Thẻ Game W88 500 VND
59 B*b*7* Thẻ Game W88 500 VND
60 K*e*l*1* Thẻ Game W88 500 VND
61 L*v*v*0*7 Thẻ Game W88 500 VND
62 m*1*3*5*7* Thẻ Game W88 500 VND
63 R*n*g*l*w*8* Thẻ Game W88 500 VND
64 w*n*m*a* Thẻ Game W88 500 VND
65 a*a*9*1*3*3 Thẻ Game W88 500 VND
66 N*p*t*a*u Thẻ Game W88 500 VND
67 s*y*n*u*s*w*i Thẻ Game W88 500 VND
68 x*k*s*o Thẻ Game W88 500 VND
69 a*5*7*7* Thẻ Game W88 500 VND
70 r*t*i*a*1*9* Thẻ Game W88 500 VND
71 C*y*g*r*1*5*9 Thẻ Game W88 500 VND
72 c*o*z*a*c*a* Thẻ Game W88 500 VND
73 d*h*e*a* Thẻ Game W88 500 VND
74 J*j*k*T*w*n* Thẻ Game W88 500 VND
75 k*n*i Thẻ Game W88 500 VND
76 S*U*A*0 Thẻ Game W88 500 VND
77 z*3*3*7* Thẻ Game W88 500 VND
78 y*a*2 Thẻ Game W88 500 VND
79 z*a*g*i*8* Thẻ Game W88 500 VND
80 z*c*8*6*9* Thẻ Game W88 500 VND
81 j*k*9*9 Thẻ Game W88 500 VND
82 f*h*9*7*9 Thẻ Game W88 500 VND
83 K*p*k*p* Thẻ Game W88 500 VND
84 w*n*n*i*9*6* Thẻ Game W88 500 VND
85 A*a*2* Thẻ Game W88 500 VND
86 g*t*m*4*3 Thẻ Game W88 500 VND
87 m*u*i*9* Thẻ Game W88 500 VND
88 m*t*n*y* Thẻ Game W88 500 VND
89 p*i*i*3*9* Thẻ Game W88 500 VND
90 P*u*6*6 Thẻ Game W88 500 VND
91 p*u*n*t*a*5*7* Thẻ Game W88 500 VND
92 v*h*a*g*a*1*8* Thẻ Game W88 500 VND
93 N*o*h*t*u*g*c*0 Thẻ Game W88 500 VND
94 T*a*g*g*o*9*3 Thẻ Game W88 500 VND
95 D*Y*H*N*8*9* Thẻ Game W88 500 VND
96 B*n*p*9* Thẻ Game W88 500 VND
97 H*u*o*6*8* Thẻ Game W88 500 VND
98 v*d*o*g*1 Thẻ Game W88 500 VND
99 C*n*o*1*8* Thẻ Game W88 500 VND