DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI “SÔI ĐỘNG NBA – TÍCH ĐIỂM NHẬN TIỀN”

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG NHỮNG THÀNH VIÊN DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH:

“SÔI ĐỘNG NBA – TÍCH ĐIỂM NHẬN TIỀN”

(24/10/2018 đến 10/11/2018)

104 thành viên dưới đây đã nhận phần thưởng từ W88. Bạn còn chần chừ gì mà không tham gia những khuyến mãi mới nhất của chúng tôi? Nhanh tay lên nhé!

 

STTTÊN ĐĂNG NHẬPGIẢI THƯỞNG
1P*T*C*1*5*8888 Tiền Cược Miễn Phí
2P*S*N*K*R*6888  Tiền Cược Miễn Phí
3Z*A*T*N*6888  Tiền Cược Miễn Phí
4L*C*Y*A*4888  Tiền Cược Miễn Phí
5Z*Y*3*4*3*4888  Tiền Cược Miễn Phí
6P*M*U*P*4888  Tiền Cược Miễn Phí
7P*T*H*B*9*9*2888 Tiền Cược Miễn Phí
8B*O*J*N2888 Tiền Cược Miễn Phí
9B*T*1*2*32888 Tiền Cược Miễn Phí
10W*T*I*H*I*12888 Tiền Cược Miễn Phí
11T*N*A*V*E*1*8*888 Tiền Cược Miễn Phí
120*1*1*3*2*888 Tiền Cược Miễn Phí
13Z*M*B*A*2*888 Tiền Cược Miễn Phí
14F*K*D*888 Tiền Cược Miễn Phí
15T*E*1*0*888 Tiền Cược Miễn Phí
16T*O*4*888 Tiền Cược Miễn Phí
17O*A*S*R*1*0*888 Điểm Thưởng
18S*L*J*N888 Điểm Thưởng
19P*N*9*9888 Điểm Thưởng
20L*K*9888 Điểm Thưởng
21Z*E*1*3*4*888 Điểm Thưởng
22D*Y*H*4*888 Điểm Thưởng
23C*N*D*E*N*U*E*888 Điểm Thưởng
24T*N*X*8*888 Điểm Thưởng
25L*X*R*J888 Điểm Thưởng
26M*S*I*0*8888 Điểm Thưởng
27T*H*7*9888 Điểm Thưởng
28D*N*V*888 Điểm Thưởng
29W*T*R*2888 Điểm Thưởng
30D*N*P*U*S*K*888 Điểm Thưởng
31Z*O*A*888 Điểm Thưởng
32C*T*G*1888 Điểm Thưởng
33J*M*J*M*888 Điểm Thưởng
34P*A*U*N*U*G888 Điểm Thưởng
35K*M*N*S888 Điểm Thưởng
36B*B*I*D*I*D888 Điểm Thưởng
37J*Y*E*E*888 Điểm Thưởng
38N*N*7*3*888 Điểm Thưởng
39K*A*Z*3*888 Điểm Thưởng
40W*E*9*5*5*2*3888 Điểm Thưởng
41A*P*I*888 Điểm Thưởng
42Z*W*8*4*0*888 Điểm Thưởng
43B*R*T*B*R*888 Điểm Thưởng
44N*O*P*L*1*2*888 Điểm Thưởng
45G*M*5*888 Điểm Thưởng
46I*T*4*9*888 Điểm Thưởng
47W*V*8*8*888 Điểm Thưởng
48C*A*A*O*N*9*2*5*888 Điểm Thưởng
49C*A*B*O*9*7*888 Điểm Thưởng
50A*K*5*9888 Điểm Thưởng
51G*I*D888 Điểm Thưởng
52Y*D*2*2*888 Điểm Thưởng
53V*N*S*9*0888 Điểm Thưởng
54J*C*N*T*888 Điểm Thưởng
55J*0*6*0*9*1*888 Điểm Thưởng
56S*I*E*7*1888 Điểm Thưởng
57N*P*6*0*5*3888 Điểm Thưởng
58P*T*I*O*G*9*9888 Điểm Thưởng
59J*Y*O*888 Điểm Thưởng
60P*O*I*888 Điểm Thưởng
61K*N*1*2*888 Điểm Thưởng
62N*M*H*A*G888 Điểm Thưởng
63K*R*1*2*3*888 Điểm Thưởng
64A*A*O*888 Điểm Thưởng
65P*R*N*A*0*888 Điểm Thưởng
66N*N*T*5*2888 Điểm Thưởng
67S*M*N*2*4888 Điểm Thưởng
68N*V*N*3*5888 Điểm Thưởng
69P*W*R*0*7888 Điểm Thưởng
70P*A*U*A*D888 Điểm Thưởng
71J*N*Y*A*R*C*1888 Điểm Thưởng
72K*8*9*9*888 Điểm Thưởng
73F*W*I*888 Điểm Thưởng
74Z*V*1*1*3*888 Điểm Thưởng
75J*J*T*E*R*888 Điểm Thưởng
76N*V*Z*888 Điểm Thưởng
77T*O*G*J888 Điểm Thưởng
78T*I*O*4*4*888 Điểm Thưởng
79M*N*C888 Điểm Thưởng
80M*L*K*7888 Điểm Thưởng
81K*Y*3*2888 Điểm Thưởng
82L*C*Y*1*3*888 Điểm Thưởng
83P*C*A*H*U888 Điểm Thưởng
84B*E*O*I*O888 Điểm Thưởng
85L*N*P*C*888 Điểm Thưởng
86K*N*6*6*6*888 Điểm Thưởng
87T*M*A*I*888 Điểm Thưởng
88C*O*C*A*2*6*888 Điểm Thưởng
89W*8*E*9*9888 Điểm Thưởng
90B*M*8*0888 Điểm Thưởng
91T*M*N*R*N*888 Điểm Thưởng
92C*T*C*A*3888 Điểm Thưởng
93M*T*5*6888 Điểm Thưởng
94N*T*P*E*1*1888 Điểm Thưởng
95N*N*I*G*N888 Điểm Thưởng
96N*K*R*888 Điểm Thưởng
97P*T*H*P*G*8*8888 Điểm Thưởng
98A*U*H*2*3*888 Điểm Thưởng
99T*N*9*6888 Điểm Thưởng
100D*C*R*T*1*9*4888 Điểm Thưởng
101N*T*A*A*888 Điểm Thưởng
102T*Y*3*0*888 Điểm Thưởng
103B*7*1*0*1*9888 Điểm Thưởng
104G*P*V*7888 Điểm Thưởng

 

Chăm sóc khách hàng: