DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI “NẠP MPAY – QUÀ ĐẦY TAY”

0
53

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG

NHỮNG THÀNH VIÊN DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH:

“NẠP MPAY – QUÀ ĐẦY TAY”

(16/12/2018 đến 31/12/2018)

********************

Các thành viên dưới đây đã nhận phần thưởng từ W88. Bạn còn chần chừ gì mà không tham gia những khuyến mãi mới nhất của chúng tôi? Nhanh tay lên nhé!

STT Tên Đăng Nhập Giải Thưởng
1 r*j*t*a* Thẻ Game W88 10 Triệu
2 s*r*c*a*m*n Thẻ Game W88 5 Triệu
3 p*c*a*h*u Thẻ Game W88 5 Triệu
4 d*n*m*t*n* Thẻ Game W88 5 Triệu
5 O*n*a*e*a*a* Thẻ Game W88 5 Triệu
6 b*p*c*5*3 Thẻ Game W88 2 Triệu
7 G*l*g*n* Thẻ Game W88 2 Triệu
8 x*1*3*4*3* Thẻ Game W88 2 Triệu
9 z*z*o*6*2* Thẻ Game W88 2 Triệu
10 j*a*g*u Thẻ Game W88 2 Triệu
11 t*e*7*7  Thẻ Game W88 1 Triệu
12 t*e*a*i*a*8*8  Thẻ Game W88 1 Triệu
13 m*i*8*8*  Thẻ Game W88 1 Triệu
14 x*v*e*1*8*  Thẻ Game W88 1 Triệu
15 m*k*j*r*y*  Thẻ Game W88 1 Triệu
16 l*m*n*3*8 Thẻ Game W88 500 VND
17 n*w*o*l*9*9 Thẻ Game W88 500 VND
18 n*k*t*3*4* Thẻ Game W88 500 VND
19 s*p*r*i* Thẻ Game W88 500 VND
20 p*h*d* Thẻ Game W88 500 VND
21 c*j*0*5*3 Thẻ Game W88 500 VND
22 r*m*o*u*1*2* Thẻ Game W88 500 VND
23 y*t*n*t*d Thẻ Game W88 500 VND
24 B*x*e*z Thẻ Game W88 500 VND
25 l*k*k*z Thẻ Game W88 500 VND
26 f*a*k*t*e*a*a* Thẻ Game W88 500 VND
27 D*n*n*8* Thẻ Game W88 500 VND
28 H*H*I*R*N* Thẻ Game W88 500 VND
29 K*m*i*h*n Thẻ Game W88 500 VND
30 T*a*o*g*a*1* Thẻ Game W88 500 VND
31 g*c*h*n* Thẻ Game W88 500 VND
32 l*n*i*8*9* Thẻ Game W88 500 VND
33 P*t*m Thẻ Game W88 500 VND
34 n*a*9*0 Thẻ Game W88 500 VND
35 B*a*b*l* Thẻ Game W88 500 VND
36 R*n*l*o*1 Thẻ Game W88 500 VND
37 h*7*1*0*4* Thẻ Game W88 500 VND
38 x*j*n*0*4 Thẻ Game W88 500 VND
39 s*t*n*a Thẻ Game W88 100 VND
40 A*k*0*0*0* Thẻ Game W88 100 VND
41 R*j*9*3* Thẻ Game W88 100 VND
42 r*c*m*n* Thẻ Game W88 100 VND
43 m*n*a*d* Thẻ Game W88 100 VND
44 m*e*l*m*3 Thẻ Game W88 100 VND
45 s*w*t*8* Thẻ Game W88 100 VND
46 t*r*e*d*0 Thẻ Game W88 100 VND
47 t*x*8* Thẻ Game W88 100 VND
48 T*n*4*5* Thẻ Game W88 100 VND
49 p*n*0*2*2* Thẻ Game W88 100 VND
50 k*n*2* Thẻ Game W88 100 VND
51 n*r*n*p Thẻ Game W88 100 VND
52 t*c*8*3* Thẻ Game W88 100 VND
53 y*s*8*9 Thẻ Game W88 100 VND
54 R*b*h*i Thẻ Game W88 100 VND
55 f*m*2*4*6 Thẻ Game W88 100 VND
56 a*m*1* Thẻ Game W88 100 VND
57 1*6*8*6*2 Thẻ Game W88 100 VND
58 J*O*7*7 Thẻ Game W88 100 VND
59 c*a*2*2* Thẻ Game W88 100 VND
60 p*e*z*1*2 Thẻ Game W88 100 VND
61 j*t*2* Thẻ Game W88 100 VND
62 q*8*0*1* Thẻ Game W88 100 VND
63 m*o*1*5* Thẻ Game W88 100 VND
64 b*o*j*n Thẻ Game W88 100 VND
65 O*n*y Thẻ Game W88 100 VND
66 s*t*a*a*0*7 Thẻ Game W88 100 VND
67 T*a*h*o*d*9* Thẻ Game W88 100 VND
68 A*l*v*a*o* Thẻ Game W88 100 VND
69 T*n*a*1*0*9* Thẻ Game W88 100 VND
70 D*o*i*t*n*h*2*1* Thẻ Game W88 100 VND
71 P*u*n*u*e*5*5 Thẻ Game W88 100 VND
72 s*i*h*1*1* Thẻ Game W88 100 VND
73 N*o*i*h*h*n* Thẻ Game W88 100 VND
74 L*n*n*u*4*4 Thẻ Game W88 100 VND
75 T*i*k*r*a* Thẻ Game W88 100 VND
76 N*m*g*y*n*7 Thẻ Game W88 100 VND
77 d*n*y*u* Thẻ Game W88 100 VND
78 T*y*n*o*1*2 Thẻ Game W88 100 VND
79 K*a*p*i* Thẻ Game W88 100 VND
80 T*t*i*i*1*1* Thẻ Game W88 100 VND
81 x*o*g*7*9 Thẻ Game W88 100 VND
82 B*n*p*9* Thẻ Game W88 100 VND
83 S*m*n*1*0* Thẻ Game W88 100 VND
84 T*e*a*o*g*l* Thẻ Game W88 100 VND
85 B*e*8*8* Thẻ Game W88 100 VND
86 T*m*4*7 Thẻ Game W88 100 VND
87 m*s*i*n*a*l Thẻ Game W88 100 VND
88 S*e*e* Thẻ Game W88 100 VND
89 t*n*p*o*g Thẻ Game W88 100 VND
90 Z*y*b*9*9 Thẻ Game W88 100 VND
91 9*9*9*9* Thẻ Game W88 100 VND
92 t*a*m* Thẻ Game W88 100 VND
93 h*l*1* Thẻ Game W88 100 VND
94 j*n*e*g*7 Thẻ Game W88 100 VND
95 v*n*i*5*3 Thẻ Game W88 100 VND
96 S*p*r*a*0*0*7* Thẻ Game W88 100 VND
97 z*z*3*1*9* Thẻ Game W88 100 VND
98 P*n*i*1*0* Thẻ Game W88 100 VND
99 t*m*2*7 Thẻ Game W88 100 VND
100 k*l*2*3* Thẻ Game W88 100 VND
101 e*l*o*t* Thẻ Game W88 100 VND
102 M*n*v*l* Thẻ Game W88 100 VND
103 A*m*a*9* Thẻ Game W88 100 VND
104 J*r*m*a*g*0* Thẻ Game W88 100 VND
105 o*e*k*2* Thẻ Game W88 100 VND
106 z*e*9*5*6 Thẻ Game W88 100 VND
107 b*n*n*b*a* Thẻ Game W88 100 VND
108 S*u*a*1 Thẻ Game W88 100 VND
109 t*r*b*b* Thẻ Game W88 100 VND
110 h*m*l*r*o*m*a* Thẻ Game W88 100 VND
111 k*n*u*k*a*l Thẻ Game W88 100 VND
112 O*t*a*i* Thẻ Game W88 100 VND
113 l*m*n*a* Thẻ Game W88 100 VND
114 p*t*a*s* Thẻ Game W88 100 VND
115 a*u*h*4*2* Thẻ Game W88 100 VND
116 V*r*c*a* Thẻ Game W88 100 VND
117 T*k*1*6* Thẻ Game W88 100 VND
118 P*n*0*7 Thẻ Game W88 100 VND
119 N*n*y*4*8 Thẻ Game W88 100 VND
120 W*p*p*o* Thẻ Game W88 100 VND
121 3*3*1*9*4 Thẻ Game W88 100 VND
122 h*1*0*7*2*3*0 Thẻ Game W88 100 VND
123 t*r*k Thẻ Game W88 100 VND
124 i*a*i*d Thẻ Game W88 100 VND
125 l*v*j*e Thẻ Game W88 100 VND
126 t*n*a*o*h* Thẻ Game W88 100 VND

 

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP