DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI “KHÁM PHÁ ĐẠI DƯƠNG – TRUY TÌM KHO BÁU”

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG

 NHỮNG THÀNH VIÊN DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH:

“KHÁM PHÁ ĐẠI DƯƠNG – TRUY TÌM KHO BÁU

(16/01/2019 đến 31/01/2019)

********************

Các thành viên dưới đây đã nhận phần thưởng từ W88. Bạn còn chần chừ gì mà không tham gia những khuyến mãi mới nhất của chúng tôi? Nhanh tay lên nhé!

STT TÊN ĐĂNG NHẬP GIẢI THƯỞNG
1 O*m*y*9* Phiếu Mua Hàng Thegioidiong Trị Giá 15 Triệu
2 o*n*2*0* Phiếu Mua Hàng Thegioidiong Trị Giá 10 Triệu
3 W*l*9* Phiếu Mua Hàng Thegioidiong Trị Giá 10 Triệu
4 L*O*4*9 Phiếu Mua Hàng Thegioidiong Trị Giá 5 Triệu
5 t*o*u*a*x*a* Phiếu Mua Hàng Thegioidiong Trị Giá 5 Triệu
6 z*u*n*5*3 Phiếu Mua Hàng Thegioidiong Trị Giá 5 Triệu
7 L*8*8*8*8* Phiếu Mua Hàng Thegioidiong Trị Giá 1 Triệu
8 1*8*3*A* Phiếu Mua Hàng Thegioidiong Trị Giá 1 Triệu
9 B*b*i*z*z* Phiếu Mua Hàng Thegioidiong Trị Giá 1 Triệu
10 P*m*a* Phiếu Mua Hàng Thegioidiong Trị Giá 1 Triệu
11 C*i*n*o*h*n* Phiếu Mua Hàng Thegioidiong Trị Giá 1 Triệu
12 s*l*1* Phiếu Mua Hàng Thegioidiong Trị Giá 1 Triệu
13 a*a*t* Thẻ Game W88 500 Nghìn + 1888 Điểm Thưởng
14 c*r*s*o*2*2 Thẻ Game W88 500 Nghìn + 1888 Điểm Thưởng
15 d*j*3* Thẻ Game W88 500 Nghìn + 1888 Điểm Thưởng
16 R*z*k* Thẻ Game W88 500 Nghìn + 1888 Điểm Thưởng
17 M*m*1* Thẻ Game W88 500 Nghìn + 1888 Điểm Thưởng
18 f*l*x*h*m*a* Thẻ Game W88 500 Nghìn + 1888 Điểm Thưởng
19 p*m*i*u* Thẻ Game W88 500 Nghìn + 1888 Điểm Thưởng
20 j*j*v*e*j*a*7*9 Thẻ Game W88 500 Nghìn + 1888 Điểm Thưởng
21 m*7*6*6 Thẻ Game W88 500 Nghìn + 1888 Điểm Thưởng
22 A*m*n*y*9*6 Thẻ Game W88 500 Nghìn + 1888 Điểm Thưởng
23 c*e*7*7 Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
24 p*o*a*k Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
25 g*q*3*1 Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
26 o*a*4*6* Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
27 z*0*3*1* Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
28 b*z*7*7* Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
29 j*s*1*3 Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
30 E*a*e*y*a Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
31 h*e*l* Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
32 N*g*o*h* Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
33 g*u*8*1 Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
34 z*t*1*8* Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
35 b*y*h*w*y*1*2 Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
36 m*s*e*e Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
37 N*y*1*1*4*z* Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
38 b*k*9*7 Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
39 e*o*u*k*2 Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
40 B*g*o*m*9*9 Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
41 j*e*2*2* Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
42 N*g*t*5*2 Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
43 e*d*i*m*0 Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
44 t*e*k*3* Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
45 K*b*1*2*3 Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
46 Z*m*a*k*3 Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
47 W*n*1*3 Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
48 p*n*v*r Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
49 h*r*a*8* Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
50 m*d*n*a*7 Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
51 l*i*e*e Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
52 A*U*n Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
53 S*a*k*w* Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
54 w*z*i*e*h*n Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
55 d*e*o* Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
56 a*e*s*o*0 Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
57 b*b*6*6 Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
58 0*1*2*0*4* Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
59 k*i*h Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
60 S*n*v*t*5*6 Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
61 H*e*d*z*n*t* Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
62 h*a*g*e*p*t*r Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
63 c*a*w*r*u* Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
64 j*1*6*2* Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
65 a*i*2* Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
66 J*J*2 Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
67 s*l*i*6 Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
68 s*t*a*4 Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
69 A*f*r*e*6 Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
70 6*1*1*l* Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
71 q*8*7*8*8* Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
72 3*7*1* Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
73 O*t*1*7* Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
74 b*n*8*b*n* Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
75 A*d*8*9*0 Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
76 B*c*e* Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
77 T*u*n*s*n*8* Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
78 m*6*6* Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
79 t*e*l*n*2* Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
80 B*i*r*n*3 Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
81 B*0*r*m*6 Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
82 C*i*h*8*9* Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
83 T*a*g*7*7 Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
84 m*s*l*2 Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
85 9*6*6*9*2 Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
86 z*n*8* Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
87 h*k*t*7*8* Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
88 n*h*a*u*1*3 Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
89 t*a*g*e*k*9*5 Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng
90 t*u*g*r*n*8* Thẻ Game W88 200 Nghìn + 888 Điểm Thưởng