DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI “ĐỒNG HÀNH CÙNG W88 TẠI GIẢI NGOẠI HẠNG ANH”

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG NHỮNG THÀNH VIÊN DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH:

ĐỒNG HÀNH CÙNG W88 TẠI NGOẠI HẠNG ANH 2018/2019

(16/09/2018 đến 30/09/2018)

88 thành viên dưới đây đã nhận được phần thưởng từ W88. Bạn còn chần chừ gì mà không tham gia những khuyến mãi mới nhất của chúng tôi? Nhanh tay lên nhé!

 

STT TÊN ĐĂNG NHẬP GIẢI THƯỞNG
1 A*M*1*8 THẺ GAME 10 triệu + 1 áo đấu chính thức Wolves
2 T*2*1*0* THẺ GAME 5 triệu + 1 áo đấu chính thức Wolves
3 B*D*A* THẺ GAME 5 triệu + 1 áo đấu chính thức Wolves
4 J*N*E*8*7 THẺ GAME 5 triệu + 1 áo đấu chính thức Wolves
5 H*1*3*8* THẺ GAME 5 triệu + 1 áo đấu chính thức Wolves
6 L*N*7*0 THẺ GAME 5 triệu + 1 áo đấu chính thức Wolves
7 A*1*2*6 THẺ GAME 2 triệu + 588 điểm thưởng
8 1*7*3*0 THẺ GAME 2 triệu + 588 điểm thưởng
9 B*L*1*8* THẺ GAME 2 triệu + 588 điểm thưởng
10 A*7*0*0 THẺ GAME 2 triệu + 588 điểm thưởng
11 P*H*2*8 THẺ GAME 2 triệu + 588 điểm thưởng
12 6*5*3*2*L* THẺ GAME 2 triệu + 588 điểm thưởng
13 T*A*R*N*5* THẺ GAME 2 triệu + 588 điểm thưởng
14 T*E*W*8* THẺ GAME 2 triệu + 588 điểm thưởng
15 H*U*I*1*2 THẺ GAME 2 triệu + 588 điểm thưởng
16 C*C*X THẺ GAME 2 triệu + 588 điểm thưởng
17 T*B*V*9*8 THẺ GAME 1 triệu + 388 điểm thưởng
18 A*G*Z*O THẺ GAME 1 triệu + 388 điểm thưởng
19 Z*Y*0*0* THẺ GAME 1 triệu + 388 điểm thưởng
20 L*M*H*U*1*9* THẺ GAME 1 triệu + 388 điểm thưởng
21 T*E*6*7*7* THẺ GAME 1 triệu + 388 điểm thưởng
22 K*E*D*T THẺ GAME 1 triệu + 388 điểm thưởng
23 B*B*D*B* THẺ GAME 1 triệu + 388 điểm thưởng
24 N*U*I*9*8 THẺ GAME 1 triệu + 388 điểm thưởng
25 N*A*T*S* THẺ GAME 1 triệu + 388 điểm thưởng
26 N*T*G*N*8* THẺ GAME 1 triệu + 388 điểm thưởng
27 J*D*2*8* THẺ GAME 1 triệu + 388 điểm thưởng
28 L*C*I*Y THẺ GAME 1 triệu + 388 điểm thưởng
29 H*A*H*W*G*P*8 THẺ GAME 1 triệu + 388 điểm thưởng
30 S*P*R*P*R*2*1* THẺ GAME 1 triệu + 388 điểm thưởng
31 B*I*I*H*U*N THẺ GAME 1 triệu + 388 điểm thưởng
32 O*M*N*5*3 THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
33 N*M*T*4 THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
34 T*U*G*5*9*5 THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
35 N*M*S* THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
36 H*N*V*D*M THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
37 X*A*T*N*X THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
38 A*N*9* THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
39 S*K*A*1*6*4 THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
40 S*L*5*8 THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
41 V*T*O*2* THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
42 Y*D*J*M*E* THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
43 Z*E*1*B*6* THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
44 A*A*H*C*C*L*A THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
45 F*E*R*M THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
46 G*P*H*I*A* THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
47 J*O*A*T*O THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
48 M*N*M*O* THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
49 H*N*R*1*5 THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
50 N*1*3*5 THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
51 T*K*A*A THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
52 0*1*6*4*1* THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
53 C*M*I*L*C* THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
54 M*N*I*A*A*R* THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
55 A*T*A*A*2*7*4 THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
56 D*D*A*I* THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
57 E*2*1*8* THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
58 A*D*2*4*6 THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
59 S*B*N*D* THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
60 S*G*S*U*U*1 THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
61 A*A*N*2* THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
62 A*H*T*5*6 THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
63 K*X*P*S THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
64 B*N*D*O*G*1* THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
65 H*N*Q*O*P*A* THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
66 H*R*H*S* THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
67 C*U*S*O*E*2* THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
68 M*N*T*A*C*7 THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
69 B*U*U*1*2 THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
70 L*M*U*L*7* THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
71 S*N*D*D*Y*8 THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
72 L*K*E*A*H*9*3 THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
73 B*O*A*P THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
74 T*A*P*O*G*6* THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
75 0*4*2*9*8* THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
76 O*N*T*A*4*1 THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
77 K*L*Z*O THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
78 S*N*I*H*5* THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
79 C*N*I*2*0 THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
80 K*O*M*U*9 THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
81 M*X*L THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
82 A*I*F*R*M*N THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
83 A*M*3 THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
84 B*R*N*I* THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
85 I*M*E*P*R THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
86 I*O*T*M THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
87 M*N*H*R* THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
88 M*M*8*0 THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng

 

Chăm sóc khách hàng: