DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI “ĐỒNG HÀNH CÙNG W88 TẠI GIẢI NGOẠI HẠNG ANH”

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG NHỮNG THÀNH VIÊN DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH:

ĐỒNG HÀNH CÙNG W88 TẠI NGOẠI HẠNG ANH 2018/2019

(16/09/2018 đến 30/09/2018)

88 thành viên dưới đây đã nhận được phần thưởng từ W88. Bạn còn chần chừ gì mà không tham gia những khuyến mãi mới nhất của chúng tôi? Nhanh tay lên nhé!

 

STTTÊN ĐĂNG NHẬPGIẢI THƯỞNG
1A*M*1*8THẺ GAME 10 triệu + 1 áo đấu chính thức Wolves
2T*2*1*0*THẺ GAME 5 triệu + 1 áo đấu chính thức Wolves
3B*D*A*THẺ GAME 5 triệu + 1 áo đấu chính thức Wolves
4J*N*E*8*7THẺ GAME 5 triệu + 1 áo đấu chính thức Wolves
5H*1*3*8*THẺ GAME 5 triệu + 1 áo đấu chính thức Wolves
6L*N*7*0THẺ GAME 5 triệu + 1 áo đấu chính thức Wolves
7A*1*2*6THẺ GAME 2 triệu + 588 điểm thưởng
81*7*3*0THẺ GAME 2 triệu + 588 điểm thưởng
9B*L*1*8*THẺ GAME 2 triệu + 588 điểm thưởng
10A*7*0*0THẺ GAME 2 triệu + 588 điểm thưởng
11P*H*2*8THẺ GAME 2 triệu + 588 điểm thưởng
126*5*3*2*L*THẺ GAME 2 triệu + 588 điểm thưởng
13T*A*R*N*5*THẺ GAME 2 triệu + 588 điểm thưởng
14T*E*W*8*THẺ GAME 2 triệu + 588 điểm thưởng
15H*U*I*1*2THẺ GAME 2 triệu + 588 điểm thưởng
16C*C*XTHẺ GAME 2 triệu + 588 điểm thưởng
17T*B*V*9*8THẺ GAME 1 triệu + 388 điểm thưởng
18A*G*Z*OTHẺ GAME 1 triệu + 388 điểm thưởng
19Z*Y*0*0*THẺ GAME 1 triệu + 388 điểm thưởng
20L*M*H*U*1*9*THẺ GAME 1 triệu + 388 điểm thưởng
21T*E*6*7*7*THẺ GAME 1 triệu + 388 điểm thưởng
22K*E*D*TTHẺ GAME 1 triệu + 388 điểm thưởng
23B*B*D*B*THẺ GAME 1 triệu + 388 điểm thưởng
24N*U*I*9*8THẺ GAME 1 triệu + 388 điểm thưởng
25N*A*T*S*THẺ GAME 1 triệu + 388 điểm thưởng
26N*T*G*N*8*THẺ GAME 1 triệu + 388 điểm thưởng
27J*D*2*8*THẺ GAME 1 triệu + 388 điểm thưởng
28L*C*I*YTHẺ GAME 1 triệu + 388 điểm thưởng
29H*A*H*W*G*P*8THẺ GAME 1 triệu + 388 điểm thưởng
30S*P*R*P*R*2*1*THẺ GAME 1 triệu + 388 điểm thưởng
31B*I*I*H*U*NTHẺ GAME 1 triệu + 388 điểm thưởng
32O*M*N*5*3THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
33N*M*T*4THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
34T*U*G*5*9*5THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
35N*M*S*THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
36H*N*V*D*MTHẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
37X*A*T*N*XTHẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
38A*N*9*THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
39S*K*A*1*6*4THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
40S*L*5*8THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
41V*T*O*2*THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
42Y*D*J*M*E*THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
43Z*E*1*B*6*THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
44A*A*H*C*C*L*ATHẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
45F*E*R*MTHẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
46G*P*H*I*A*THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
47J*O*A*T*OTHẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
48M*N*M*O*THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
49H*N*R*1*5THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
50N*1*3*5THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
51T*K*A*ATHẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
520*1*6*4*1*THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
53C*M*I*L*C*THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
54M*N*I*A*A*R*THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
55A*T*A*A*2*7*4THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
56D*D*A*I*THẺ GAME 500 ngàn + 188 điểm thưởng
57E*2*1*8*THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
58A*D*2*4*6THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
59S*B*N*D*THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
60S*G*S*U*U*1THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
61A*A*N*2*THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
62A*H*T*5*6THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
63K*X*P*STHẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
64B*N*D*O*G*1*THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
65H*N*Q*O*P*A*THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
66H*R*H*S*THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
67C*U*S*O*E*2*THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
68M*N*T*A*C*7THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
69B*U*U*1*2THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
70L*M*U*L*7*THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
71S*N*D*D*Y*8THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
72L*K*E*A*H*9*3THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
73B*O*A*PTHẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
74T*A*P*O*G*6*THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
750*4*2*9*8*THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
76O*N*T*A*4*1THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
77K*L*Z*OTHẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
78S*N*I*H*5*THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
79C*N*I*2*0THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
80K*O*M*U*9THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
81M*X*LTHẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
82A*I*F*R*M*NTHẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
83A*M*3THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
84B*R*N*I*THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
85I*M*E*P*RTHẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
86I*O*T*MTHẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
87M*N*H*R*THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng
88M*M*8*0THẺ GAME 200 ngàn + 88 điểm thưởng

 

Chăm sóc khách hàng: