DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI “CƯỢC TRẬN MÌNH THÍCH – NHẬN IPHONE XS MAX”

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG

 NHỮNG THÀNH VIÊN DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH:

“CƯỢC TRẬN MÌNH THÍCH – NHẬN IPHONE XS MAX

(05/01/2019 đến 01/02/2019)

********************

Các thành viên dưới đây đã nhận phần thưởng từ W88. Bạn còn chần chừ gì mà không tham gia những khuyến mãi mới nhất của chúng tôi? Nhanh tay lên nhé!

STT TÊN ĐĂNG NHẬP GIẢI THƯỞNG
1 p*y*y*5*7 iPhone XS Max 512 GB
2 s*n*r*n* iPhone XS Max 256 GB
3 y*n*f*3*1* iPhone XS Max 256 GB
4 z*i*e iPhone XS Max 256 GB
5 a*i*s*j iPhone XS Max 256 GB
6 A*t*a*a*2*7*4 iPad Wifi 128 GB (2018)
7 B*n*b*n* iPad Wifi 128 GB (2018)
8 F*r*2*4 iPad Wifi 128 GB (2018)
9 O*z*t*s* iPad Wifi 128 GB (2018)
10 S*k*l*h*i*9*3 iPad Wifi 128 GB (2018)
11 t*y*r*c* Thẻ Game W88 2000 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
12 J*r*i*1* Thẻ Game W88 2000 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
13 P*s*k*1*1 Thẻ Game W88 2000 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
14 w*t*a*0* Thẻ Game W88 2000 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
15 y*k*j*n* Thẻ Game W88 2000 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
16 1*1*0*L*V*2* Thẻ Game W88 1000 VND VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
17 6*5*6*2*7 Thẻ Game W88 1000 VND VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
18 8*N*5* Thẻ Game W88 1000 VND VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
19 g*k*r*z* Thẻ Game W88 1000 VND VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
20 j*d*y*7 Thẻ Game W88 1000 VND VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
21 W*t*8 Thẻ Game W88 1000 VND VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
22 z*v*n*y*3 Thẻ Game W88 1000 VND VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
23 J*c*2*a*g Thẻ Game W88 1000 VND VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
24 s*b*a* Thẻ Game W88 1000 VND VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
25 z*o*a*l*o*4*3 Thẻ Game W88 1000 VND VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
26 5*0*1*2*9* Thẻ Game W88 1000 VND VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
27 b*o*n*a*0*4 Thẻ Game W88 1000 VND VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
28 b*y*1*5* Thẻ Game W88 1000 VND VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
29 k*k*0*3*5 Thẻ Game W88 1000 VND VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
30 l*o*e*s*u*i*9*9 Thẻ Game W88 1000 VND VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
31 p*l*a*e*f*9 Thẻ Game W88 1000 VND VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
32 S*u*e*a Thẻ Game W88 1000 VND VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
33 h*f*n*1*7* Thẻ Game W88 1000 VND VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
34 m*t*c*6 Thẻ Game W88 1000 VND VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
35 P*t*k*7 Thẻ Game W88 1000 VND VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
36 s*b*y*2 Thẻ Game W88 1000 VND VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
37 T*r*k*0 Thẻ Game W88 1000 VND VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
38 y*n*f*s*1* Thẻ Game W88 1000 VND VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
39 b*o*i*o*o*9*5 Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
40 B*t*k*a*i*1* Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
41 k*n*a*2 Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
42 r*a*a*g*a*a*2* Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
43 t*f*a*8* Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
44 1*1*7*5*2*3 Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
45 A*t*n*9*3* Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
46 n*c*u*z* Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
47 5*2*4*6*s Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
48 a*t*i*2* Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
49 A*3*0* Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
50 D*e*m*2*3*8 Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
51 d*a*j*a* Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
52 E*g*n*8*2 Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
53 L*k*5*4 Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
54 P*n*n*i*i*o*a*g* Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
55 p*c*8*1*5*3 Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
56 p*r*6 Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
57 S*m*l Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
58 c*1*0* Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
59 a*m*8*5*6 Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
60 d*y*0*8 Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
61 M*f*n*i Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
62 a*1*1*1*g Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
63 a*s*d Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
64 b*g*i*n* Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
65 f*n*a*a*5*9 Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
66 m*n*t*r*2 Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
67 N*p*1* Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
68 1*3*7*1*2*9 Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
69 1*8*5* Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
70 A*t*a*o*n Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
71 e*k*0*7 Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
72 k*u*i*2*5 Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
73 N*n*a*a*y* Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
74 N*r*e*o*2*6*5 Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
75 P*z*N*k Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
76 t*m*r*y*4* Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
77 y*l*1*7* Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
78 2*0*0*2*7 Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
79 6*0*9*a* Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
80 A*n*n*1*9* Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
81 J*n*a*a*3* Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
82 m*e*1*8* Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
83 M*r*s*6*6 Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
84 N*r*u*1*9* Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
85 b*l*0*7 Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
86 c*t*e*i*n Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
87 r*a*j*e*a*a Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
88 s*a*a*o*n Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
89 s*c*9* Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
90 z*5*7*5*7 Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
91 F*r*a*9*9* Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
92 M*y*a*3 Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
93 O*k*h*r*1*9* Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
94 p*n*a*i*u*n Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
95 t*n*t*n*9 Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
96 w*t*8* Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
97 l*7*9*4* Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
98 L*b*a*0* Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
99 m*e*1*8* Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$
100 p*n*u*n*8 Thẻ Game W88 500 VND + Áo Đấu Wolves Trị Giá 70$