DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI “CƯỢC ĐỀU TAY- VẬN MAY SẼ ĐẾN”

0
45

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG

 NHỮNG THÀNH VIÊN DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH:

“CƯỢC ĐỀU TAY- VẬN MAY SẼ ĐẾN”

(16/03/2019 đến 31/03/2019)

********************

Các thành viên dưới đây đã nhận phần thưởng từ W88. Bạn còn chần chừ gì mà không tham gia những khuyến mãi mới nhất của chúng tôi? Nhanh tay lên nhé!

STT Tên Đăng Nhập Giải Thưởng
1 T*G*S*1*1 Thẻ Game 20 Triệu Đồng
2 9*Y*N* Thẻ Game 10 Triệu Đồng
3 D*W*S*L*K Thẻ Game 5 Triệu Đồng
4 D*R*H*S*9 Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
5 G*E*G* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
6 S*F*K*7* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
7 N*R*N*G*A* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
8 M*D*O*4 Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
9 S*I*9*9 Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
10 S*M*A*1*9* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
11 D*A*7 Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
12 L*T*8*8*0 Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
13 P*P*O*N Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
14 H*A*T*E* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
15 R*P*O*L*C Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
16 B*D*K*C*L*1 Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
17 T*S*L*1*3 Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
18 S*1*0*0* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
19 D*N*T*A*8* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
20 A*X*N*D*N* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
21 H*N*M*O Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
22 V*R*T Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
23 M*R*1*3*5*7 Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
24 V*P*O*N*B*O Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
25 T*E*M*N*S*W Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
26 D*N*V* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
27 C*U*E*A*G*8*9 Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
28 T*A*D*N*D*N* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
29 C*U*N*1* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
30 K*A*H*N*1*8 Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
31 T*T*P* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
32 C*M*O*I*L*M*A* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
33 C*N*T*L*N*1*3 Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
34 Q*A*G*P*0 Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
35 0*7*7*2*7* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
36 K*A*H*U*8 Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
37 K*A*G*G*3* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
38 0*8*0*8*8*D*T Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
39 T*W*1* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
40 I*E*1*2*5* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
41 S*O*S*D*2*3* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
42 A*E*8*8* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
43 S*2*8*S* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
44 O*1*8* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
45 J*0*0* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
46 A*R*I*N*D* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
47 Z*X*C*9*0 Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
48 J*K*R*Y* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
49 L*C*E Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
50 L*W*R*E Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
51 R*D*E*N* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
52 A*Y*I*G*8 Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
53 T*P*0*S* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
54 S*N*O*J Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
55 S*Y*5*9 Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
56 E*O*R*S*2* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
57 8*2*T*P Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
58 K*E*T*N*8*9* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
59 I*E*R*M Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
60 S*J*N*2*3 Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
61 V*1*0*9* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
62 Z*L*K*R*A Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
63 W*F*K*K*0*0 Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
64 S*N*I*N Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
65 J*N*H*O*2 Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
66 W*H*U*K*7 Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
67 M*T*O*N*H*P Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
68 N*O*T*O* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
69 T*P*3*O* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
70 J*4*0*5*2 Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
71 H*H*A*4 Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
72 M*G*C*5* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
73 K*R*0*4 Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
74 J*A*A*A*6 Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
75 E*D*D*2* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
76 N*C*V*N*E* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
77 A*G*I*1*1* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
78 D*W*D* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
79 A*U*I*1* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
80 N*U*E*H*U*U*N*2* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
81 P*V*C*1*3 Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
82 Q*O*C*O*G*7 Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
83 V*N*O*8* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
84 D*H*I*9* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
85 K*S*7* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
86 H*R*1*0* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
87 1*8*5*1*C* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
88 G*S*L*D*1* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
89 S*H*3*3 Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
90 A*U*I*9*8 Thẻ Game 200 Ngàn Đồng
91 W*C*A*1*8* Thẻ Game 200 Ngàn Đồng

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP