DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI “CHƠI LOTTO – ĂN LÔ ĐỀ”

 

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG NHỮNG THÀNH VIÊN XUẤT SẮC DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH:

CHƠI LOTTO – ĂN LÔ ĐỀ (15-8-2018 đến 15-9-2018)

73 thành viên dưới đây đã nhận thưởng từ W88. Bạn còn chần chừ gì mà không tham gia những khuyến mãi mới nhất của chúng tôi? Nhanh tay lên nhé. 😉

 

STT Tên đăng nhập Giải thưởng
1 pl*y*r5**3 01 thẻ GAME 05 triệu đồng.
2 T*niM*is*n 01 thẻ GAME 05 triệu đồng.
3 *v*l*n**9* 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
4 P*j**ng*6 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
5 Sl**psl 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
6 xi*nw*n*969 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
7 *t*sit 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
8 b*nd*t8 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
9 j*nt*l 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
10 k*vinwyj 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
11 mishwish 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
12 Q***nd*nys 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
13 sim*m**ng 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
14 t*b*l*j*n 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
15 Hgbb*l96*** 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
16 lw**85**49*3 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
17 ***n88 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
18 s*t**988 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
19 s*yh*hkl 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
20 *h*h*ngyipi* 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
21 *lxxx2* 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
22 *5353498 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
23 *6*32***45 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
24 **2295**269* 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
25 *dv*nc*d 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
26 *l*ngmink 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
27 *rtkssl* 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
28 *s546**** 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
29 *sk*r 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
30 **nn*y 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
31 b**mmktw 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
32 B*rm*992 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
33 bigtim 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
34 binlyb*s2 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
35 bl*ckc*tp*lic* 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
36 Ccl*b 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
37 ch*nik*lly 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
38 Ch*n*d*mliv* 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
39 Ch*ls***834 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
40 cj3*6*2*9 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
41 cycsjy 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
42 d*diir*w*n 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
43 d**v***2*2 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
44 g*ll*gh*rs 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
45 g*ld*nh*nd 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
46 G*ssil* 1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
47 h*l*bb*** 1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
48 Hin**2539 1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
49 h**98**2** 1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
50 Ich**n 1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
51 J*cks*r** 1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
52 J*l*v*4**3 1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
53 j*r*y*58 1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
54 JJ**2839465 1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
55 j*ng** 1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
56 k***ki 1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
57 kling*** 1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
58 k*m8989 1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
59 K*nin2539 1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
60 l*ngs*ks*n** 1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
61 Lfcbl**d 1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
62 liv*rp**l*9 1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
63 m*th**b*ll 1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
64 N*k*rin2**929 1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
65 n*nd*j*y*2* 1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
66 Nilp*y*99* 1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
67 N*k**n 1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
68 n*t*99*839434 1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
69 n*td*n*i3* 1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
70 **t*c*st* 1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
71 P**r*p*t*9 1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
72 p*ndk*mg 1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
73 P*ns*k 1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.