DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI “CHƠI LOTTO – ĂN LÔ ĐỀ”

 

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG NHỮNG THÀNH VIÊN XUẤT SẮC DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH:

CHƠI LOTTO – ĂN LÔ ĐỀ (15-8-2018 đến 15-9-2018)

73 thành viên dưới đây đã nhận thưởng từ W88. Bạn còn chần chừ gì mà không tham gia những khuyến mãi mới nhất của chúng tôi? Nhanh tay lên nhé. 😉

 

STTTên đăng nhậpGiải thưởng
1pl*y*r5**301 thẻ GAME 05 triệu đồng.
2T*niM*is*n01 thẻ GAME 05 triệu đồng.
3*v*l*n**9*1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
4P*j**ng*61 thẻ GAME 05 triệu đồng.
5Sl**psl1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
6xi*nw*n*9691 thẻ GAME 05 triệu đồng.
7*t*sit1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
8b*nd*t81 thẻ GAME 05 triệu đồng.
9j*nt*l1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
10k*vinwyj1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
11mishwish1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
12Q***nd*nys1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
13sim*m**ng1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
14t*b*l*j*n1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
15Hgbb*l96***1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
16lw**85**49*31 thẻ GAME 05 triệu đồng.
17***n881 thẻ GAME 05 triệu đồng.
18s*t**9881 thẻ GAME 05 triệu đồng.
19s*yh*hkl1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
20*h*h*ngyipi*1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
21*lxxx2*1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
22*53534981 thẻ GAME 05 triệu đồng.
23*6*32***451 thẻ GAME 05 triệu đồng.
24**2295**269*1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
25*dv*nc*d1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
26*l*ngmink1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
27*rtkssl*1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
28*s546****1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
29*sk*r1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
30**nn*y1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
31b**mmktw1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
32B*rm*9921 thẻ GAME 05 triệu đồng.
33bigtim1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
34binlyb*s21 thẻ GAME 05 triệu đồng.
35bl*ckc*tp*lic*1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
36Ccl*b1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
37ch*nik*lly1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
38Ch*n*d*mliv*1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
39Ch*ls***8341 thẻ GAME 05 triệu đồng.
40cj3*6*2*91 thẻ GAME 05 triệu đồng.
41cycsjy1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
42d*diir*w*n1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
43d**v***2*21 thẻ GAME 05 triệu đồng.
44g*ll*gh*rs1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
45g*ld*nh*nd1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
46G*ssil*1 thẻ GAME 05 triệu đồng.
47h*l*bb***1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
48Hin**25391 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
49h**98**2**1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
50Ich**n1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
51J*cks*r**1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
52J*l*v*4**31 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
53j*r*y*581 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
54JJ**28394651 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
55j*ng**1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
56k***ki1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
57kling***1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
58k*m89891 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
59K*nin25391 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
60l*ngs*ks*n**1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
61Lfcbl**d1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
62liv*rp**l*91 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
63m*th**b*ll1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
64N*k*rin2**9291 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
65n*nd*j*y*2*1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
66Nilp*y*99*1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
67N*k**n1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
68n*t*99*8394341 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
69n*td*n*i3*1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
70**t*c*st*1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
71P**r*p*t*91 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
72p*ndk*mg1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.
73P*ns*k1 thẻ GAME 500 nghìn đồng.

 

Chăm sóc khách hàng: