DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI “CHƠI HẾT GA – DU LỊCH CỰC ĐÔ

                 W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG

                  NHỮNG THÀNH VIÊN DƯỚI ĐÂY

        ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH:

      “CHƠI HẾT GA – DU LỊCH CỰC ĐÔ

                                                     (10/12/2018 đến 31/12/2018)

                                                           ********************

Các thành viên dưới đây đã nhận phần thưởng từ W88. Bạn còn chần chừ gì mà không tham gia những khuyến mãi mới nhất của chúng tôi? Nhanh tay lên nhé!

 STT  TÊN ĐĂNG NHẬP                         GIẢI THƯỞNG
1D*e*8*Tour Du Lịch Đón Năm Mới Tại Marina Bay Sands – Singapore 4 Ngày 3 Đêm Dành Cho 02 Người
2m*n*z*a*9Tour Du Lịch Đón Năm Mới Tại Kỳ Quan Thiên Nhiên Palawan – Philippines 4 Ngày 3 Đêm Dành Cho 02 Người
3v*d*a*k*rTour Du Lịch Đón Năm Mới Tại Kỳ Quan Thiên Nhiên Palawan – Philippines 4 Ngày 3 Đêm Dành Cho 02 Người
4n*d*1*9*1*9Tour Du Lịch Đón Năm Mới Tại Phuket – Thái Lan 4 Ngày 3 Đêm Dành Cho 02 Người
5r*k*9*6Tour Du Lịch Đón Năm Mới Tại Phuket – Thái Lan 4 Ngày 3 Đêm Dành Cho 02 Người
6i*a*i*Tour Du Lịch Đón Năm Mới Tại Phuket – Thái Lan 4 Ngày 3 Đêm Dành Cho 02 Người
7i*a*b*l*8888 Tiền Cược Miễn Phí
8A*u*h*d*1*0*8888 Tiền Cược Miễn Phí
9s*m*i*4*98888 Tiền Cược Miễn Phí
10R*n*r*e*n*8888 Tiền Cược Miễn Phí
11g*n*3*Thẻ Game W88 200 Nghìn
12j*m*m*n*e*Thẻ Game W88 200 Nghìn
13s*v*t*5*0Thẻ Game W88 200 Nghìn
14S*i*e*1*8*Thẻ Game W88 200 Nghìn
15k*m*aThẻ Game W88 200 Nghìn
16B*a*o*Thẻ Game W88 200 Nghìn
17b*a*5*3*1Thẻ Game W88 200 Nghìn
18J*i*e*5*4Thẻ Game W88 200 Nghìn
19z*t*7*a*2*Thẻ Game W88 200 Nghìn
20m*r*o*Thẻ Game W88 200 Nghìn
21h*y*q*1*Thẻ Game W88 200 Nghìn
22b*n*o*u*t*5Thẻ Game W88 200 Nghìn
23B*g*a*g*9*0Thẻ Game W88 200 Nghìn
240*7*7*9*6*Thẻ Game W88 200 Nghìn
25l*i*t*7Thẻ Game W88 200 Nghìn
26c*o*g*u*1Thẻ Game W88 200 Nghìn
27V*i*u*l*v*iThẻ Game W88 200 Nghìn
28h*o*g*Thẻ Game W88 200 Nghìn
29r*n*l*v*Thẻ Game W88 200 Nghìn
30A*g*l*b*b*8*Thẻ Game W88 200 Nghìn
31d*c*o*n*t*Thẻ Game W88 200 Nghìn
32v*n*h*2*9*Thẻ Game W88 200 Nghìn
33w*l*i*m*e*6Thẻ Game W88 200 Nghìn
34h*n*s*6*Thẻ Game W88 200 Nghìn
35t*u*g*i*u*2*5Thẻ Game W88 200 Nghìn
36T*u*h*n*1*8*Thẻ Game W88 200 Nghìn
37t*a*v*n*g*i*1*8*Thẻ Game W88 200 Nghìn
38d*i*h*o*Thẻ Game W88 200 Nghìn
39h*y*h*n*9*1Thẻ Game W88 200 Nghìn
40s*i*e*7*1Thẻ Game W88 200 Nghìn
41n*t*a*a*Thẻ Game W88 200 Nghìn
42S*p*r*a*zThẻ Game W88 200 Nghìn
43F*i*7*Thẻ Game W88 200 Nghìn
44t*p*u*t*8*2*Thẻ Game W88 200 Nghìn
45T*n*1*2*Thẻ Game W88 200 Nghìn
46w*8*u*e*Thẻ Game W88 200 Nghìn
47k*r*o*Thẻ Game W88 200 Nghìn
48k*a*a*p*nThẻ Game W88 200 Nghìn
49S*e*o*rThẻ Game W88 200 Nghìn
50a*u*d*tThẻ Game W88 200 Nghìn
51t*c*8*3*Thẻ Game W88 200 Nghìn
52t*n*p*n*1*7*Thẻ Game W88 200 Nghìn
53s*n*k*n*9*Thẻ Game W88 200 Nghìn
54C*a*y*0*Thẻ Game W88 200 Nghìn
55e*k*a*h*0*5Thẻ Game W88 200 Nghìn
56r*c*s*y*9Thẻ Game W88 200 Nghìn
57B*e*2*1*Thẻ Game W88 200 Nghìn
58n*4*5*a*e*1*5Thẻ Game W88 200 Nghìn
59T*n*a*aThẻ Game W88 200 Nghìn
60s*y*5*6Thẻ Game W88 200 Nghìn
61S*e*m*n*Thẻ Game W88 200 Nghìn
62b*e*z*n*v*2Thẻ Game W88 200 Nghìn
63s*r*n*a*Thẻ Game W88 200 Nghìn
64w*s*tThẻ Game W88 200 Nghìn
65c*a*n*yThẻ Game W88 200 Nghìn
66A*u*h*2*2*Thẻ Game W88 200 Nghìn
674*5*m*s*cThẻ Game W88 200 Nghìn
68D*y*0*Thẻ Game W88 200 Nghìn
69J*r*m*a*g*0*Thẻ Game W88 200 Nghìn
70H*n*o*g*0*0Thẻ Game W88 200 Nghìn
71b*s*m*y*5*6Thẻ Game W88 200 Nghìn
72w*n*i*5*2Thẻ Game W88 200 Nghìn
73n*t*a*a*Thẻ Game W88 200 Nghìn
74g*m*c*e*Thẻ Game W88 200 Nghìn
75K*i*o*k*5*3Thẻ Game W88 200 Nghìn
76p*s*m*9*Thẻ Game W88 200 Nghìn
77b*d*b*y*9*Thẻ Game W88 200 Nghìn
780*9*0*9*6*Thẻ Game W88 200 Nghìn
79t*h*nThẻ Game W88 200 Nghìn
80m*n*5*1Thẻ Game W88 200 Nghìn
81a*l*e*Thẻ Game W88 200 Nghìn
82t*n*g*a*dThẻ Game W88 200 Nghìn
83c*a*c*a*a*oThẻ Game W88 200 Nghìn
84p*v*d*t*u*Thẻ Game W88 200 Nghìn
85c*a*g*l*s*i*Thẻ Game W88 200 Nghìn
86W*c*a*1*1Thẻ Game W88 200 Nghìn
87R*c*a*2*1*Thẻ Game W88 200 Nghìn
88p*n*t*0*Thẻ Game W88 200 Nghìn
89P*a*c*a*e*Thẻ Game W88 200 Nghìn
90J*h*t*r*y*6Thẻ Game W88 200 Nghìn
91t*t*e*8*5Thẻ Game W88 200 Nghìn
92t*y*a*d*7*4Thẻ Game W88 200 Nghìn
93m*x*y*a*1*9*Thẻ Game W88 200 Nghìn
94t*t*n*n*n*Thẻ Game W88 200 Nghìn
95A*d*8*8*1*0Thẻ Game W88 200 Nghìn
96l*o*g*o*gThẻ Game W88 200 Nghìn
97k*a*t*l*Thẻ Game W88 200 Nghìn
98i*o*e*e*Thẻ Game W88 200 Nghìn
99s*y*a*lThẻ Game W88 200 Nghìn
100P*n*a*o*n*2*4*Thẻ Game W88 200 Nghìn
101t*n*p*l*5*Thẻ Game W88 200 Nghìn
102k*o*g*h*p*1*5Thẻ Game W88 200 Nghìn
103k*i*7Thẻ Game W88 200 Nghìn
104N*y*3*3Thẻ Game W88 200 Nghìn
105C*l*bThẻ Game W88 200 Nghìn
106b*s*5*8Thẻ Game W88 200 Nghìn
107T*p*4*0Thẻ Game W88 200 Nghìn
108B*r*0*2*Thẻ Game W88 200 Nghìn
109b*a*1*7*6Thẻ Game W88 200 Nghìn
110N*t*h*p*a*h*n*hThẻ Game W88 200 Nghìn
111b*l*5*1Thẻ Game W88 200 Nghìn
1120*2*7*0*0*Thẻ Game W88 200 Nghìn
113O*e*2*Thẻ Game W88 200 Nghìn
114p*r*t*t*9*1Thẻ Game W88 200 Nghìn
115z*w*5*5*9*Thẻ Game W88 200 Nghìn
116s*r*2*1*Thẻ Game W88 200 Nghìn
117g*t*b*l*9*9*Thẻ Game W88 200 Nghìn
118o*l*o*3Thẻ Game W88 200 Nghìn
119D*a*e*sThẻ Game W88 200 Nghìn
120B*a*k*y*d*Thẻ Game W88 200 Nghìn
121n*n*2*Thẻ Game W88 200 Nghìn
122i*i*z*c*Thẻ Game W88 200 Nghìn
123k*n*l*c*y*i*hThẻ Game W88 200 Nghìn
124S*s*s*a*Thẻ Game W88 200 Nghìn
125s*m*o*6*1*Thẻ Game W88 200 Nghìn
126p*c*e*9*9Thẻ Game W88 200 Nghìn
127D*a*g*a*1*0*Thẻ Game W88 200 Nghìn
128T*a*m*w*n*1*Thẻ Game W88 200 Nghìn
129u*0*4*4Thẻ Game W88 200 Nghìn
130s*n*r*s*aThẻ Game W88 200 Nghìn
131S*t*i*r*nThẻ Game W88 200 Nghìn
132t*e*aThẻ Game W88 200 Nghìn
133k*a*k*k*1*8*Thẻ Game W88 200 Nghìn
134o*u*e*a*Thẻ Game W88 200 Nghìn
135h*l*b*y*8Thẻ Game W88 200 Nghìn
136J*t*p*r*9*Thẻ Game W88 200 Nghìn
137T*n*k*r*7*Thẻ Game W88 200 Nghìn
138L*v*r*o*l*Thẻ Game W88 200 Nghìn
139u*o*aThẻ Game W88 200 Nghìn
140T*a*a*9*Thẻ Game W88 200 Nghìn
141t*v*d*4*0Thẻ Game W88 200 Nghìn
142W*r*y*t*4*8Thẻ Game W88 200 Nghìn
143m*n*r*e*4*8Thẻ Game W88 200 Nghìn
144l*k*n*k*aThẻ Game W88 200 Nghìn
145j*h*c*t*m*iThẻ Game W88 200 Nghìn
146b*g*o*2*2*Thẻ Game W88 200 Nghìn
147j*m*0*4*1Thẻ Game W88 200 Nghìn
148k*z*h*r*Thẻ Game W88 200 Nghìn
149j*n*c*Thẻ Game W88 200 Nghìn
150t*y*9*9Thẻ Game W88 200 Nghìn
151k*n*k*8Thẻ Game W88 200 Nghìn
152r*n*r*j*9Thẻ Game W88 200 Nghìn
153J*m*o*m*Thẻ Game W88 200 Nghìn
154p*c*a*Thẻ Game W88 200 Nghìn
155h*l*n*6Thẻ Game W88 200 Nghìn
156m*3*8*2*0Thẻ Game W88 200 Nghìn
157W*n*y*o*e*7Thẻ Game W88 200 Nghìn
158R*C*R*C*Thẻ Game W88 200 Nghìn
159l*k*5*7*9Thẻ Game W88 200 Nghìn
160s*m*h*m*9Thẻ Game W88 200 Nghìn
161b*s*y*Thẻ Game W88 200 Nghìn
162k*a*2*3*Thẻ Game W88 200 Nghìn
163n*n*n*n*1*1*n*Thẻ Game W88 200 Nghìn
164D*m*o*g*u*Thẻ Game W88 200 Nghìn
165R*t*a*a*u*Thẻ Game W88 200 Nghìn
166m*o*yThẻ Game W88 200 Nghìn
167C*o*l*t*eThẻ Game W88 200 Nghìn
168B*a*l*v*0*Thẻ Game W88 200 Nghìn
169t*e*m*h*w*xThẻ Game W88 200 Nghìn
170j*t*a*o*4*0*Thẻ Game W88 200 Nghìn
171t*v*d*Thẻ Game W88 200 Nghìn
172R*p*n*t*pThẻ Game W88 200 Nghìn
173u*h*i*6*Thẻ Game W88 200 Nghìn
174z*i*x*6*7*Thẻ Game W88 200 Nghìn
175r*u*c*1*Thẻ Game W88 200 Nghìn
176n*g*e*t*aThẻ Game W88 200 Nghìn
177B*l*y*p*Thẻ Game W88 200 Nghìn
178w*e*a*o*2*3Thẻ Game W88 200 Nghìn
179T*4*2*4*2*Thẻ Game W88 200 Nghìn
180h*r*d*z*lThẻ Game W88 200 Nghìn
181d*j*9Thẻ Game W88 200 Nghìn
182g*t*o*g*eThẻ Game W88 200 Nghìn
183C*s*a*8*Thẻ Game W88 200 Nghìn
184Z*q*a*c*9*3Thẻ Game W88 200 Nghìn
185e*t*r*o*eThẻ Game W88 200 Nghìn
186T*e*r*0*1Thẻ Game W88 200 Nghìn
187n*i*aThẻ Game W88 200 Nghìn
188k*i*z*Thẻ Game W88 200 Nghìn
189H*n*s*e*Thẻ Game W88 200 Nghìn
190g*4*4*Thẻ Game W88 200 Nghìn
191p*a*i*t*w*nThẻ Game W88 200 Nghìn
192m*n*m*n*Thẻ Game W88 200 Nghìn
193H*n*b*A*iThẻ Game W88 200 Nghìn
194w*t*c*a*3*0*4Thẻ Game W88 200 Nghìn
195t*w*t*h*i*6Thẻ Game W88 200 Nghìn
196R*f*aThẻ Game W88 200 Nghìn
197K*t*k*1*1Thẻ Game W88 200 Nghìn
198f*s*e*t*u*Thẻ Game W88 200 Nghìn
199B*r*e*t*5*9Thẻ Game W88 200 Nghìn
200t*a*a*8Thẻ Game W88 200 Nghìn
201v*r*p*t*0*Thẻ Game W88 200 Nghìn
202t*m*t*1*9*Thẻ Game W88 200 Nghìn
203N*x*1*1*Thẻ Game W88 200 Nghìn
204s*s*k*2*2*Thẻ Game W88 200 Nghìn
205b*l*0*Thẻ Game W88 200 Nghìn
206T*a*a*h*tThẻ Game W88 200 Nghìn
207k*a*i*sThẻ Game W88 200 Nghìn
208M*n*1*1*5*Thẻ Game W88 200 Nghìn
209c*a*3*Thẻ Game W88 200 Nghìn
210p*m*o*e*o*Thẻ Game W88 200 Nghìn
211p*o*b*a*kThẻ Game W88 200 Nghìn
212b*r*1*Thẻ Game W88 200 Nghìn
213k*r*2*2*Thẻ Game W88 200 Nghìn
214s*a*k*h*n*Thẻ Game W88 200 Nghìn
215c*a*n*n*1*3*5Thẻ Game W88 200 Nghìn
216s*t*h*p*o*gThẻ Game W88 200 Nghìn
217n*t*5*9Thẻ Game W88 200 Nghìn
218m*d*z*Thẻ Game W88 200 Nghìn
219S*l*5*8Thẻ Game W88 200 Nghìn
220o*t*9*9*3*8*Thẻ Game W88 200 Nghìn
221C*9*9Thẻ Game W88 200 Nghìn
222S*n*i*0*7Thẻ Game W88 200 Nghìn
223l*t*l*d*g*7Thẻ Game W88 200 Nghìn
224I*e*eThẻ Game W88 200 Nghìn
225t*n*1*7*Thẻ Game W88 200 Nghìn
226t*e*l*tThẻ Game W88 200 Nghìn
227M*n*s*k*Thẻ Game W88 200 Nghìn
228G*r*9*7Thẻ Game W88 200 Nghìn
229B*b*6*9Thẻ Game W88 200 Nghìn
230t*n*6*2Thẻ Game W88 200 Nghìn
231T*g*r*0*0Thẻ Game W88 200 Nghìn
232K*e*k*i*tThẻ Game W88 200 Nghìn
233P*p*a*i*1*Thẻ Game W88 200 Nghìn
234s*o*s*o*kThẻ Game W88 200 Nghìn
235p*k*y*1*5Thẻ Game W88 200 Nghìn
236S*p*r*i*o*n*tThẻ Game W88 200 Nghìn
237P*a*u*m*8*Thẻ Game W88 200 Nghìn
238B*g*r*a*k*e*Thẻ Game W88 200 Nghìn
239J*I*Z*Thẻ Game W88 200 Nghìn
240T*m*a*a*Thẻ Game W88 200 Nghìn
241F*a*k*z*Thẻ Game W88 200 Nghìn
242t*m*o*e*a*iThẻ Game W88 200 Nghìn
243N*s*i*7*Thẻ Game W88 200 Nghìn
244B*s*a*u*1*Thẻ Game W88 200 Nghìn
245t*a*y*nThẻ Game W88 200 Nghìn
246z*n*2*2Thẻ Game W88 200 Nghìn
247A*o*p*n*Thẻ Game W88 200 Nghìn
248t*e*kThẻ Game W88 200 Nghìn
249J*e*n*n*oThẻ Game W88 200 Nghìn
250s*k*9*4Thẻ Game W88 200 Nghìn
251k*o*a*Thẻ Game W88 200 Nghìn
252W*o*2*2*Thẻ Game W88 200 Nghìn
253P*o*w*r*nThẻ Game W88 200 Nghìn
254c*a*r*t*a*bThẻ Game W88 200 Nghìn
255s*t*b*e*nThẻ Game W88 200 Nghìn
256B*e*5*2*0Thẻ Game W88 200 Nghìn
257P*p*7*8*5*5Thẻ Game W88 200 Nghìn
258K*r*k*7Thẻ Game W88 200 Nghìn
259t*e*a*o*g*4Thẻ Game W88 200 Nghìn
260s*i*e*x*xThẻ Game W88 200 Nghìn
261n*o*2*7Thẻ Game W88 200 Nghìn
262b*g*l*e*a*Thẻ Game W88 200 Nghìn
263T*e*a*a*1*Thẻ Game W88 200 Nghìn
264s*e*n*5*9Thẻ Game W88 200 Nghìn
265A*i*a*t*2*1*Thẻ Game W88 200 Nghìn
266r*u*a*aThẻ Game W88 200 Nghìn
267A*t*a*t*Thẻ Game W88 200 Nghìn
268P*i*9*1*Thẻ Game W88 200 Nghìn

Chăm sóc khách hàng: