DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI “CHƠI HAY NHẬN QUÀ MỎI TAY”

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG NHỮNG THÀNH VIÊN DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH:

“CHƠI HAY NHẬN QUÀ MỎI TAY”

(16/11/2018 đến 30/11/2018)

203 thành viên dưới đây đã nhận phần thưởng từ W88. Bạn còn chần chừ gì mà không tham gia những khuyến mãi mới nhất của chúng tôi? Nhanh tay lên nhé!

 

XẾP HẠNG

TÊN ĐĂNG NHẬP

GIẢI THƯỞNG

1K*F*O*1*8Tiền Mặt Trị Giá 20 Triệu
2P*L*T*M*Tiền Mặt Trị Giá 10 Triệu
3W*8*A*5*9Tiền Mặt Trị Giá 10 Triệu
41*7*2*2*Tiền Mặt Trị Giá 10 Triệu
5T*E*A*I*A*8*8Tiền Mặt Trị Giá 10 Triệu
6H*M*L*R*O*M*A*Tiền Mặt Trị Giá 10 Triệu
7A*A*3*3*Tiền Mặt Trị Giá 5 Triệu
8J*N*N*W*7*6Tiền Mặt Trị Giá 5 Triệu
9T*O*4*Tiền Mặt Trị Giá 5 Triệu
10P*N*ETiền Mặt Trị Giá 5 Triệu
11N*N*T*4*2Tiền Mặt Trị Giá 5 Triệu
12P*S*N*K*R*Tiền Mặt Trị Giá 5 Triệu
13W*M*N*5Tiền Mặt Trị Giá 5 Triệu
14Z*W*8*4*0*Tiền Mặt Trị Giá 5 Triệu
15F*W*I*Tiền Mặt Trị Giá 5 Triệu
16L*S*E*9*0Tiền Mặt Trị Giá 5 Triệu
17I*D*U*F*U*Thẻ Game 1 Triệu + 500 Điểm Thưởng
18W*T*I*H*I*1Thẻ Game 1 Triệu + 500 Điểm Thưởng
19C*U*A*T*0*6Thẻ Game 1 Triệu + 500 Điểm Thưởng
20J*3*5*Thẻ Game 1 Triệu + 500 Điểm Thưởng
21

H*N*K*N*8*8

Thẻ Game 1 Triệu + 500 Điểm Thưởng

22C*O*TThẻ Game 1 Triệu + 500 Điểm Thưởng

23

T*K*O*B*N*Thẻ Game 1 Triệu + 500 Điểm Thưởng
24P*S*M*2*9*Thẻ Game 1 Triệu + 500 Điểm Thưởng
25Y*M*N*9*9*Thẻ Game 1 Triệu + 500 Điểm Thưởng
26B*O*J*NThẻ Game 1 Triệu + 500 Điểm Thưởng
27P*L*H*T*2*Thẻ Game 1 Triệu + 500 Điểm Thưởng
28N*W*T*R*J*C*Thẻ Game 1 Triệu + 500 Điểm Thưởng
29S*R*N*T*Thẻ Game 1 Triệu + 500 Điểm Thưởng
30S*R*I*O*Y*W*Thẻ Game 1 Triệu + 500 Điểm Thưởng
31T*N*9*6Thẻ Game 1 Triệu + 500 Điểm Thưởng
32A*C*I*G*8Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
33P*W*R*2*0*Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
34Y*B*M*N*0*

Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng

35

A*I*A*T*Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
36T*N*H*N*U*IThẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
37P*L*N*9*Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
38J*C*1*1*0*1*Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
39S*R*W*T*4*4Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
40T*P*0Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
41S*M*O*K*PThẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
42T*I*9*9Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
43J*A*8*0Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
44B*N*A*Z*Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
45L*C*R*TThẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
46A*S*8*2*8*

Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng

47

B*M*P*1*1*Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng

48

O*A*S*R*1*0*Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
49C*A*B*O*9*7*Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
50L*C*Y*A*Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
51J*T*I*M*N*Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng

52

B*L*0*

Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng

53S*R*S*K*5*1Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
54N*K*6*0*Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
55T*E*B*L*L*V*Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
56S*M*N*2*4Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng

57

J*T*A*O*N*0*1*4Thẻ Game W88 200 Nghìn
58P*N*9*9Thẻ Game W88 200 Nghìn
59L*B*L*L*C*Thẻ Game W88 200 Nghìn
60T*W*T*H*I*8*8Thẻ Game W88 200 Nghìn
61P*O*I*Thẻ Game W88 200 Nghìn
62M*N*4*1*Thẻ Game W88 200 Nghìn
63A*H*6Thẻ Game W88 200 Nghìn
64V*N*S*9*0Thẻ Game W88 200 Nghìn
65G*T*O*1*0Thẻ Game W88 200 Nghìn
668*8*9*9*WThẻ Game W88 200 Nghìn
67K*N*C*O*P*A*Thẻ Game W88 200 Nghìn
68B*Y*P*E*M*N*YThẻ Game W88 200 Nghìn
69D*V*D*I*L*1*8*Thẻ Game W88 200 Nghìn
70T*N*G*A*DThẻ Game W88 200 Nghìn
71P*O*C*A*Thẻ Game W88 200 Nghìn
72G*T*0*8*6*Thẻ Game W88 200 Nghìn
73A*T*9*5*1Thẻ Game W88 200 Nghìn
74S*M*4*4Thẻ Game W88 200 Nghìn
75W*E*A*A*0*Thẻ Game W88 200 Nghìn
76C*A*C*A*5*5*Thẻ Game W88 200 Nghìn
77K*P*A*9*Thẻ Game W88 200 Nghìn
78K*M*A*KThẻ Game W88 200 Nghìn
79Z*S*4*0*6*Thẻ Game W88 200 Nghìn
80R*I*9*9Thẻ Game W88 200 Nghìn
81T*Y*3*0*Thẻ Game W88 200 Nghìn
82K*A*0*Thẻ Game W88 200 Nghìn
83J*C*B*K*R*Thẻ Game W88 200 Nghìn
84K*R*A*O*C*Thẻ Game W88 200 Nghìn
85P*N*W*T*9*7Thẻ Game W88 200 Nghìn
86P*N*A*Thẻ Game W88 200 Nghìn
87T*T*8*3*7*9*5Thẻ Game W88 200 Nghìn
88L*K*I*1*1*Thẻ Game W88 200 Nghìn
89N*O*0*Thẻ Game W88 200 Nghìn
90L*K*9Thẻ Game W88 200 Nghìn
91W*E*9*5*5*2*3Thẻ Game W88 200 Nghìn

92

M*N*A*1*5*Thẻ Game W88 200 Nghìn
93K*N*J*N*Thẻ Game W88 200 Nghìn
94A*P*I*Thẻ Game W88 200 Nghìn

95

R*D*H*C*A*Thẻ Game W88 200 Nghìn
96A*9*9*Thẻ Game W88 200 Nghìn
97A*1*6*8*8*Thẻ Game W88 200 Nghìn
98L*K*A*AThẻ Game W88 200 Nghìn
99P*T*A*U*Thẻ Game W88 200 Nghìn
100A*K*W*EThẻ Game W88 200 Nghìn
101J*C*N*T*Thẻ Game W88 200 Nghìn
102W*I*H*IThẻ Game W88 200 Nghìn
103Z*Z*O*9*1*Thẻ Game W88 200 Nghìn
104P*I*A*Y*0*Thẻ Game W88 200 Nghìn
105C*I*O*8Thẻ Game W88 200 Nghìn
106Y*Y*N*3*7*6Thẻ Game W88 200 Nghìn
107B*Y*U*2*1*Thẻ Game W88 200 Nghìn
108S*K*E*8*Thẻ Game W88 200 Nghìn
109M*N*G*L*2*1*Thẻ Game W88 200 Nghìn
110B*D*M*N*P*Thẻ Game W88 200 Nghìn
111Z*L*0*7Thẻ Game W88 200 Nghìn
112M*R*4Thẻ Game W88 200 Nghìn
113H*L*I*5Thẻ Game W88 200 Nghìn
114D*O*OThẻ Game W88 200 Nghìn
115N*A*D*6*2Thẻ Game W88 200 Nghìn
116L*B*L*B*3*Thẻ Game W88 200 Nghìn
117I*A*U*G*H*N*E*Thẻ Game W88 200 Nghìn
118A*D*N*8*Thẻ Game W88 200 Nghìn
119P*O*I*W*N*7Thẻ Game W88 200 Nghìn
120B*L*N*N*Thẻ Game W88 200 Nghìn
121T*I*8*Thẻ Game W88 200 Nghìn
122D*M*A*6*Thẻ Game W88 200 Nghìn
123W*9*1*Thẻ Game W88 200 Nghìn
124B*Y*A*O*O*Thẻ Game W88 200 Nghìn
1258*8*9Thẻ Game W88 200 Nghìn
126I*Y*C*7Thẻ Game W88 200 Nghìn
127A*A*1*Thẻ Game W88 200 Nghìn
128M*L*A*Thẻ Game W88 200 Nghìn
129C*S*E*1*Thẻ Game W88 200 Nghìn
130K*W*R*5Thẻ Game W88 200 Nghìn
131W*N*S*Thẻ Game W88 200 Nghìn
132A*C*H*L*C*9Thẻ Game W88 200 Nghìn
1330*2*9*0*8*Thẻ Game W88 200 Nghìn
1340*7*3Thẻ Game W88 200 Nghìn
1353*T*9*7*0Thẻ Game W88 200 Nghìn
1364*T*L*O*S*LThẻ Game W88 200 Nghìn
1379*S*K*O*JThẻ Game W88 200 Nghìn
138A*M*N*2*Thẻ Game W88 200 Nghìn
139A*A*N*1*1*Thẻ Game W88 200 Nghìn
140A*A*P*S*0*Thẻ Game W88 200 Nghìn
141A*E*F*R*Thẻ Game W88 200 Nghìn
142A*I*9*5Thẻ Game W88 200 Nghìn
143A*I*A*A*2Thẻ Game W88 200 Nghìn
144A*U*1*2Thẻ Game W88 200 Nghìn
145A*E*R*R*N*E*Thẻ Game W88 200 Nghìn
146A*I*8*Thẻ Game W88 200 Nghìn
147A*O*G*I*KThẻ Game W88 200 Nghìn
148A*A*3*3Thẻ Game W88 200 Nghìn
149A*R*S*T*I*Thẻ Game W88 200 Nghìn
150A*2*0*Thẻ Game W88 200 Nghìn
151A*G*L*O*EThẻ Game W88 200 Nghìn
152A*G*A*6Thẻ Game W88 200 Nghìn
153A*M*M*A*Thẻ Game W88 200 Nghìn
154A*A*E*Thẻ Game W88 200 Nghìn
155A*E*G*Thẻ Game W88 200 Nghìn
156A*R*L*O*4Thẻ Game W88 200 Nghìn
157A*D*A*A*U*Thẻ Game W88 200 Nghìn
158A*E*7*7*Thẻ Game W88 200 Nghìn
159A*I*1*9*Thẻ Game W88 200 Nghìn
160A*M*2*4*Thẻ Game W88 200 Nghìn
161A*M*A*1*3*5Thẻ Game W88 200 Nghìn
162A*T*U*R*C*Thẻ Game W88 200 Nghìn
163A*A*O*Thẻ Game W88 200 Nghìn
164A*I*H*R*Thẻ Game W88 200 Nghìn
165A*O*1*8*Thẻ Game W88 200 Nghìn
166A*D*Y*3*Thẻ Game W88 200 Nghìn
167A*S*A*U*Thẻ Game W88 200 Nghìn
168A*A*U*R*AThẻ Game W88 200 Nghìn
169A*M*C*7Thẻ Game W88 200 Nghìn
170B*G*S*2*7Thẻ Game W88 200 Nghìn
171B*K*A*Thẻ Game W88 200 Nghìn
172B*L*N*R*1Thẻ Game W88 200 Nghìn
173B*N*O*8Thẻ Game W88 200 Nghìn
174B*N*J*0*Thẻ Game W88 200 Nghìn
175B*R*E*O*A*1*3*Thẻ Game W88 200 Nghìn
176B*R*C*E*Thẻ Game W88 200 Nghìn
177B*S*A*S*EThẻ Game W88 200 Nghìn
178B*T*1*2*3Thẻ Game W88 200 Nghìn
179B*T*B*A*AThẻ Game W88 200 Nghìn
180B*C*I*P*1Thẻ Game W88 200 Nghìn
181B*G*3*Thẻ Game W88 200 Nghìn
182B*G*H*A*G*A*Thẻ Game W88 200 Nghìn
183B*L*Y*P*Thẻ Game W88 200 Nghìn
184B*7*1*0*1*9Thẻ Game W88 200 Nghìn
185B*K*N*I*EThẻ Game W88 200 Nghìn
186B*U*S*F*NThẻ Game W88 200 Nghìn
187B*9*0*5*Thẻ Game W88 200 Nghìn
188B*C*RThẻ Game W88 200 Nghìn
Giải May MắnB*N*2Thẻ Game W88 200 Nghìn
Giải May MắnB*N*O*EThẻ Game W88 200 Nghìn
Giải May MắnB*N*O*IThẻ Game W88 200 Nghìn
Giải May MắnB*R*L*KThẻ Game W88 200 Nghìn
Giải May MắnB*N*N*M*Thẻ Game W88 200 Nghìn
Giải May MắnC*A*0*5*3Thẻ Game W88 200 Nghìn
Giải May MắnC*A*1*Thẻ Game W88 200 Nghìn
Giải May MắnC*A*Y*N*1*3*Thẻ Game W88 200 Nghìn
Giải May MắnC*A*K*9*3Thẻ Game W88 200 Nghìn
Giải May MắnC*A*A*2*0*Thẻ Game W88 200 Nghìn
Giải May MắnC*A*T*E*1*3*Thẻ Game W88 200 Nghìn
Giải May MắnC*A*1*2*Thẻ Game W88 200 Nghìn
Giải May MắnC*A*A*O*N*9*2*5*Thẻ Game W88 200 Nghìn
Giải May MắnC*I*R*R*T*Thẻ Game W88 200 Nghìn
Giải May MắnC*Z*8*Thẻ Game W88 200 Nghìn

 

 

Chăm sóc khách hàng:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*