DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI “CẬP NHẬT TIỀN CHẬM – SẼ CÓ BỒI HOÀN”

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG NHỮNG THÀNH VIÊN DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH:

CẬP NHẬT TIỀN CHẬM – SẼ CÓ BỒI HOÀN 

(16/09/2018 đến 30/09/2018)

90 thành viên dưới đây đã nhận bồi hoàn từ W88. Bạn còn chần chừ gì mà không tham gia những khuyến mãi mới nhất của chúng tôi? Nhanh tay lên nhé. 😉

 

STT TÊN ĐĂNG NHẬP PHẦN TRĂM BỒI HOÀN
1 0*2*8*8*5 5% trên số tiền gửi
2 0*7*3 5% trên số tiền gửi
3 9*M*N*C*A*9 5% trên số tiền gửi
4 A*1*3* 5% trên số tiền gửi
5 C*M*N*2* 5% trên số tiền gửi
6 A*A*N*1*1* 5% trên số tiền gửi
7 M*N*C 5% trên số tiền gửi
8 D*I*N*L*4 5% trên số tiền gửi
9 M*B*N*R*4* 5% trên số tiền gửi
10 H*8*9*9 5% trên số tiền gửi
11 N*K*7 5% trên số tiền gửi
12 N*K*T*N*P 5% trên số tiền gửi
13 T*N*C 5% trên số tiền gửi
14 M*I*N*L*4 5% trên số tiền gửi
15 B*U*N* 5% trên số tiền gửi
16 K*I*8* 5% trên số tiền gửi
17 X*R*M* 5% trên số tiền gửi
18 Q*O*G*I*K 5% trên số tiền gửi
19 A*P*I* 5% trên số tiền gửi
20 A*G*9*0 5% trên số tiền gửi
21 K*G*L*O*E 5% trên số tiền gửi
22 A*U*H*2*3* 5% trên số tiền gửi
23 N*U*A*K 5% trên số tiền gửi
24 Y*A*O* 5% trên số tiền gửi
25 P*A*2*1* 5% trên số tiền gửi
26 O*I*1*0*4 5% trên số tiền gửi
27 P*M*U*P* 5% trên số tiền gửi
28 P*T*I*O*G*9*9 5% trên số tiền gửi
29 R*C*E*D 4% trên số tiền gửi
30 P*N*1*9 4% trên số tiền gửi
31 R*R*0*5* 4% trên số tiền gửi
32 U*R*E*6 4% trên số tiền gửi
33 R*D*R*8 4% trên số tiền gửi
34 A*Z*I*A*I 4% trên số tiền gửi
35 R*M*I*3*5 4% trên số tiền gửi
36 J*T*E 4% trên số tiền gửi
37 L*E*T*I* 4% trên số tiền gửi
38 R*T*H*P*U* 4% trên số tiền gửi
39 S*K*9* 4% trên số tiền gửi
40 P*A*O* 4% trên số tiền gửi
41 Q*A*2*1* 4% trên số tiền gửi
42 P*I*1*0*4 4% trên số tiền gửi
43 H*M*U*P* 4% trên số tiền gửi
44 P*T*I*O*G*9*9 4% trên số tiền gửi
45 R*C*E*D 4% trên số tiền gửi
46 I*N*1*9 4% trên số tiền gửi
47 R*R*0*5* 4% trên số tiền gửi
48 K*U*R*T 4% trên số tiền gửi
49 R*D*R*8 4% trên số tiền gửi
50 G*Z*I*A*I 4% trên số tiền gửi
51 R*M*I*3*5 4% trên số tiền gửi
52 H*T*E 4% trên số tiền gửi
53 F*E*T*I* 4% trên số tiền gửi
54 N*T*H*P*U* 4% trên số tiền gửi
55 S*K*9* 4% trên số tiền gửi
56 P*A*O* 4% trên số tiền gửi
57 S*A*2*1* 4% trên số tiền gửi
58 P*I*1*0*4 4% trên số tiền gửi
59 L*M*U*P* 4% trên số tiền gửi
60 P*T*I*O*G*9*9 4% trên số tiền gửi
61 C*Y*E 4% trên số tiền gửi
62 C*A*0*5*3 4% trên số tiền gửi
63 K*I*1*1* 4% trên số tiền gửi
64 K*I*S*N* 3% trên số tiền gửi
65 L*I*O*Z 3% trên số tiền gửi
66 L*B*L*L*C* 3% trên số tiền gửi
67 L*I*I*L 3% trên số tiền gửi
68 L*O*Y*E 3% trên số tiền gửi
69 L*C*Y*O*8* 3% trên số tiền gửi
70 M*9*9*9* 3% trên số tiền gửi
71 M*E*O*Z* 3% trên số tiền gửi
72 M*H*B*N*A*G* 3% trên số tiền gửi
73 L*N*U*N*R*T 3% trên số tiền gửi
74 O*N*1*7* 3% trên số tiền gửi
75 P*N*N*T*D*2 3% trên số tiền gửi
76 M*R*A*5* 2% trên số tiền gửi
77 K*T*Z* 2% trên số tiền gửi
78 M*X*6*5 2% trên số tiền gửi
79 U*X*A*1*8* 2% trên số tiền gửi
80 Y*D*N*L*Z* 2% trên số tiền gửi
81 T*O*2 2% trên số tiền gửi
82 M*C*E*7* 2% trên số tiền gửi
83 M*L*K*7 2% trên số tiền gửi
84 W*N*K*M*N 2% trên số tiền gửi
85 Q*N*1*0* 2% trên số tiền gửi
86 B*N*E*M*N* 2% trên số tiền gửi
87 K*I*1*1* 2% trên số tiền gửi
88 K*I*S*N* 2% trên số tiền gửi
89 L*I*O*Z 2% trên số tiền gửi
90 O*B*L*L*C*

2% trên số tiền gửi

Chăm sóc khách hàng: