DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI “CẬP NHẬT TIỀN CHẬM – SẼ CÓ BỒI HOÀN”

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG NHỮNG THÀNH VIÊN DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH:

CẬP NHẬT TIỀN CHẬM – SẼ CÓ BỒI HOÀN 

(16/09/2018 đến 30/09/2018)

90 thành viên dưới đây đã nhận bồi hoàn từ W88. Bạn còn chần chừ gì mà không tham gia những khuyến mãi mới nhất của chúng tôi? Nhanh tay lên nhé. 😉

 

STTTÊN ĐĂNG NHẬPPHẦN TRĂM BỒI HOÀN
10*2*8*8*55% trên số tiền gửi
20*7*35% trên số tiền gửi
39*M*N*C*A*95% trên số tiền gửi
4A*1*3*5% trên số tiền gửi
5C*M*N*2*5% trên số tiền gửi
6A*A*N*1*1*5% trên số tiền gửi
7M*N*C5% trên số tiền gửi
8D*I*N*L*45% trên số tiền gửi
9M*B*N*R*4*5% trên số tiền gửi
10H*8*9*95% trên số tiền gửi
11N*K*75% trên số tiền gửi
12N*K*T*N*P5% trên số tiền gửi
13T*N*C5% trên số tiền gửi
14M*I*N*L*45% trên số tiền gửi
15B*U*N*5% trên số tiền gửi
16K*I*8*5% trên số tiền gửi
17X*R*M*5% trên số tiền gửi
18Q*O*G*I*K5% trên số tiền gửi
19A*P*I*5% trên số tiền gửi
20A*G*9*05% trên số tiền gửi
21K*G*L*O*E5% trên số tiền gửi
22A*U*H*2*3*5% trên số tiền gửi
23N*U*A*K5% trên số tiền gửi
24Y*A*O*5% trên số tiền gửi
25P*A*2*1*5% trên số tiền gửi
26O*I*1*0*45% trên số tiền gửi
27P*M*U*P*5% trên số tiền gửi
28P*T*I*O*G*9*95% trên số tiền gửi
29R*C*E*D4% trên số tiền gửi
30P*N*1*94% trên số tiền gửi
31R*R*0*5*4% trên số tiền gửi
32U*R*E*64% trên số tiền gửi
33R*D*R*84% trên số tiền gửi
34A*Z*I*A*I4% trên số tiền gửi
35R*M*I*3*54% trên số tiền gửi
36J*T*E4% trên số tiền gửi
37L*E*T*I*4% trên số tiền gửi
38R*T*H*P*U*4% trên số tiền gửi
39S*K*9*4% trên số tiền gửi
40P*A*O*4% trên số tiền gửi
41Q*A*2*1*4% trên số tiền gửi
42P*I*1*0*44% trên số tiền gửi
43H*M*U*P*4% trên số tiền gửi
44P*T*I*O*G*9*94% trên số tiền gửi
45R*C*E*D4% trên số tiền gửi
46I*N*1*94% trên số tiền gửi
47R*R*0*5*4% trên số tiền gửi
48K*U*R*T4% trên số tiền gửi
49R*D*R*84% trên số tiền gửi
50G*Z*I*A*I4% trên số tiền gửi
51R*M*I*3*54% trên số tiền gửi
52H*T*E4% trên số tiền gửi
53F*E*T*I*4% trên số tiền gửi
54N*T*H*P*U*4% trên số tiền gửi
55S*K*9*4% trên số tiền gửi
56P*A*O*4% trên số tiền gửi
57S*A*2*1*4% trên số tiền gửi
58P*I*1*0*44% trên số tiền gửi
59L*M*U*P*4% trên số tiền gửi
60P*T*I*O*G*9*94% trên số tiền gửi
61C*Y*E4% trên số tiền gửi
62C*A*0*5*34% trên số tiền gửi
63K*I*1*1*4% trên số tiền gửi
64K*I*S*N*3% trên số tiền gửi
65L*I*O*Z3% trên số tiền gửi
66L*B*L*L*C*3% trên số tiền gửi
67L*I*I*L3% trên số tiền gửi
68L*O*Y*E3% trên số tiền gửi
69L*C*Y*O*8*3% trên số tiền gửi
70M*9*9*9*3% trên số tiền gửi
71M*E*O*Z*3% trên số tiền gửi
72M*H*B*N*A*G*3% trên số tiền gửi
73L*N*U*N*R*T3% trên số tiền gửi
74O*N*1*7*3% trên số tiền gửi
75P*N*N*T*D*23% trên số tiền gửi
76M*R*A*5*2% trên số tiền gửi
77K*T*Z*2% trên số tiền gửi
78M*X*6*52% trên số tiền gửi
79U*X*A*1*8*2% trên số tiền gửi
80Y*D*N*L*Z*2% trên số tiền gửi
81T*O*22% trên số tiền gửi
82M*C*E*7*2% trên số tiền gửi
83M*L*K*72% trên số tiền gửi
84W*N*K*M*N2% trên số tiền gửi
85Q*N*1*0*2% trên số tiền gửi
86B*N*E*M*N*2% trên số tiền gửi
87K*I*1*1*2% trên số tiền gửi
88K*I*S*N*2% trên số tiền gửi
89L*I*O*Z2% trên số tiền gửi
90O*B*L*L*C*

2% trên số tiền gửi

Chăm sóc khách hàng: