DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI “BẠN LÀ TAY VÀNG HAY TAY THỐI?”

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG NHỮNG THÀNH VIÊN XUẤT SẮC DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH “BẠN LÀ TAY VÀNG HAY TAY THỐI?

(15-8-2018 đến 31-8-2018)

91 thành viên dưới đây đã nhận thưởng từ W88. Bạn còn chần chừ gì mà không tham gia những khuyến mãi mới nhất của chúng tôi? Nhanh tay lên nhé!!!

 

STTTên đăng nhậpGiải thưởng
1sh*rk*760Thẻ GAME 5 triệu đồng
2s*ngt*p1Thẻ GAME 4 triệu đồng
3S*t*2*t*Thẻ GAME 3 triệu đồng
4K*t**s*01Thẻ GAME 500 nghìn đồng
5b*l***7Thẻ GAME 500 nghìn đồng
607*****uThẻ GAME 500 nghìn đồng
7K*t*o**5*Thẻ GAME 500 nghìn đồng
8ho**gio**3cThẻ GAME 500 nghìn đồng
9n***e*t**r**5**Thẻ GAME 500 nghìn đồng
10h*****07Thẻ GAME 500 nghìn đồng
11gi*****n**4Thẻ GAME 500 nghìn đồng
12A****9Thẻ GAME 500 nghìn đồng
13*b**kwaThẻ GAME 500 nghìn đồng
14j*1b*t*Thẻ GAME 500 nghìn đồng
15m*w5*n**Thẻ GAME 500 nghìn đồng
16n*i*b*w*Thẻ GAME 500 nghìn đồng
17p*r*p*n29Thẻ GAME 500 nghìn đồng
18s*op*b5*18Thẻ GAME 500 nghìn đồng
19t*mo*li*94Thẻ GAME 500 nghìn đồng
20k*vu*g*nn*rThẻ GAME 500 nghìn đồng
21T*r*1*325Thẻ GAME 500 nghìn đồng
22t*m*l*h*30Thẻ GAME 500 nghìn đồng
23p*ngz*ngThẻ GAME 500 nghìn đồng
24f*tr*z*9Thẻ GAME 500 nghìn đồng
25*d*s*k*19Thẻ GAME 500 nghìn đồng
26*d*s*k**6*Thẻ GAME 500 nghìn đồng
27*lg*s*Thẻ GAME 500 nghìn đồng
28**f19**Thẻ GAME 500 nghìn đồng
29**pz***5**Thẻ GAME 500 nghìn đồng
30b*r*g*88Thẻ GAME 500 nghìn đồng
31b*glr*g363Thẻ GAME 500 nghìn đồng
32ch*s*p*n531Thẻ GAME 500 nghìn đồng
33c*rr*m*nThẻ GAME 500 nghìn đồng
34G*r*d*505Thẻ GAME 500 nghìn đồng
35g*l*nt21Thẻ GAME 500 nghìn đồng
36m*k**58**Thẻ GAME 500 nghìn đồng
37n*k*r23Thẻ GAME 500 nghìn đồng
38r*tch*s*k*5**Thẻ GAME 500 nghìn đồng
39w*ng*dThẻ GAME 500 nghìn đồng
40*n**kG*m*ngThẻ GAME 500 nghìn đồng
41c*s*l5l*s**Thẻ GAME 500 nghìn đồng
42c*v*nkThẻ GAME 500 nghìn đồng
43m*tr1*n6Thẻ GAME 500 nghìn đồng
44P*h*l**99Thẻ GAME 500 nghìn đồng
45p1*r*v*tThẻ GAME 500 nghìn đồng
46st**n*539Thẻ GAME 500 nghìn đồng
47*nkn*wn*zThẻ GAME 500 nghìn đồng
48w*rw*rw*rThẻ GAME 500 nghìn đồng
49*g*ng1*3Thẻ GAME 500 nghìn đồng
50j*cq**s5***Thẻ GAME 500 nghìn đồng
51v*thw*nThẻ GAME 500 nghìn đồng
52*4**6**5Thẻ GAME 500 nghìn đồng
53***th*k*pThẻ GAME 500 nghìn đồng
54*n*w*t*355Thẻ GAME 500 nghìn đồng
55*r*f*n9*Thẻ GAME 500 nghìn đồng
56bb15**5Thẻ GAME 500 nghìn đồng
57b*ss14*13Thẻ GAME 500 nghìn đồng
58c*tt*999Thẻ GAME 500 nghìn đồng
59g*s*ns*r*Thẻ GAME 500 nghìn đồng
60J*t*nm*19*3Thẻ GAME 500 nghìn đồng
61k*k*t*65Thẻ GAME 500 nghìn đồng
62kr*ss*d*16Thẻ GAME 500 nghìn đồng
63m*kbr*Thẻ GAME 500 nghìn đồng
64p*r*t*gsp*rtThẻ GAME 500 nghìn đồng
65p*p****14*6*Thẻ GAME 500 nghìn đồng
66rh***Thẻ GAME 500 nghìn đồng
67k**nh*nrl*ngThẻ GAME 500 nghìn đồng
68ng*yd**d*h**ngThẻ GAME 500 nghìn đồng
69*ndyl*cvnnThẻ GAME 500 nghìn đồng
70t*ml*linh*34Thẻ GAME 500 nghìn đồng
71s*mp*b6*19Thẻ GAME 500 nghìn đồng
72r*tzh*tThẻ GAME 500 nghìn đồng
73s*ks*n3***Thẻ GAME 500 nghìn đồng
74sh*rk*555Thẻ GAME 500 nghìn đồng
75s*ngt*m1Thẻ GAME 500 nghìn đồng
76S*t*l*tThẻ GAME 500 nghìn đồng
77K*a**s*0Thẻ GAME 500 nghìn đồng
78b*l***6Thẻ GAME 500 nghìn đồng
79kt*****3Thẻ GAME 500 nghìn đồng
80K*t*1**5*Thẻ GAME 500 nghìn đồng
81h5**f*7Thẻ GAME 500 nghìn đồng
82c*n*t11*Thẻ GAME 500 nghìn đồng
83cmb*ch*9*Thẻ GAME 500 nghìn đồng
84d*nj**n*t*Thẻ GAME 500 nghìn đồng
85g*nz*555Thẻ GAME 500 nghìn đồng
86*nqh*s9Thẻ GAME 500 nghìn đồng
87j*b*t*Thẻ GAME 500 nghìn đồng
88m*uk*n**Thẻ GAME 500 nghìn đồng
89n*md*w*Thẻ GAME 500 nghìn đồng
90p*r*p*n43Thẻ GAME 500 nghìn đồng
91ri***e1Thẻ GAME 500 nghìn đồng

Chăm sóc khách hàng: