DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI “BẮN CÁ THẢ GA – NHẬN QUÀ CỰC ĐÔ

0
20

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG NHỮNG THÀNH VIÊN DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH:

“BẮN CÁ THẢ GA – NHẬN QUÀ CỰC ĐÔ

(01/11/2018 đến 20/11/2018)

 

92 thành viên dưới đây đã nhận phần thưởng từ W88. Bạn còn chần chừ gì mà không tham gia những khuyến mãi mới nhất của chúng tôi? Nhanh tay lên nhé!

 

STT TÊN ĐĂNG NHẬP GIẢI THƯỞNG
1 L*C*8*8 Thẻ Game 5 Triệu + 1888 Điểm Thưởng
2 4*8*A*A Thẻ Game 2 Triệu + 888 Điểm Thưởng
3 8*E*H* Thẻ game 3 Triệu + 888 Điểm Thưởng
4 B*L*A*A*E Thẻ game 1 Triệu + 588 Điểm Thưởng
5 B*3*I* Thẻ Game W88 200 Nghìn
6 B*O*B*N*1*8 Thẻ Game W88 200 Nghìn
7 C*K*R* Thẻ Game W88 200 Nghìn
8 C*A*T*L* Thẻ Game W88 200 Nghìn
9 C*H*T*B*N*A*H* Thẻ Game W88 200 Nghìn
10 D*R*1* Thẻ Game W88 200 Nghìn
11 D*R*M*K*E*2*1* Thẻ Game W88 200 Nghìn
12 D*V*T*E*M*R Thẻ Game W88 200 Nghìn
13 E*G*E*G Thẻ Game W88 200 Nghìn
14 G*R*I*1*8 Thẻ Game W88 200 Nghìn
15 H*N*0* Thẻ Game W88 200 Nghìn
16 H*R*Y*A*E Thẻ Game W88 200 Nghìn
17 H*A*G*O*H Thẻ Game W88 200 Nghìn
18 H*N*1*2 Thẻ Game W88 200 Nghìn
19 H*B*Z*9*7*7 Thẻ Game W88 200 Nghìn
20 H*N*C*C* Thẻ Game W88 200 Nghìn
21 H*2*1* Thẻ Game W88 200 Nghìn
22 K*N*8*8*8 Thẻ Game W88 200 Nghìn
23 K*N*A*7* Thẻ Game W88 200 Nghìn
24 K*M*U* Thẻ Game W88 200 Nghìn
25 K*E*A*A*7* Thẻ Game W88 200 Nghìn
26 K*M*R*O* Thẻ Game W88 200 Nghìn
27 K*O*C* Thẻ Game W88 200 Nghìn
28 K*N*A*P*E Thẻ Game W88 200 Nghìn
29 K*R*1*8*I* Thẻ Game W88 200 Nghìn
30 K*W*N Thẻ Game W88 200 Nghìn
31 L*N*S*R*E*R* Thẻ Game W88 200 Nghìn
32 L*N*6*8*8 Thẻ Game W88 200 Nghìn
33 L*K*9*0 Thẻ Game W88 200 Nghìn
34 L*M*R Thẻ Game W88 200 Nghìn
35 B*C*E* Thẻ Game W88 200 Nghìn
36 N*T*9*4 Thẻ Game W88 200 Nghìn
37 T*T*I*N*9*2*5 Thẻ Game W88 200 Nghìn
38 T*U*G*U*U*G Thẻ Game W88 200 Nghìn
39 T*E*1*8* Thẻ Game W88 200 Nghìn
40 K*K*V* Thẻ Game W88 200 Nghìn
41 L*Q*O*S*2*6* Thẻ Game W88 200 Nghìn
42 C*N*B*N*O* Thẻ Game W88 200 Nghìn
43 V*I*H*I*9*3 Thẻ Game W88 200 Nghìn
44 S*N*N*U*4 Thẻ Game W88 200 Nghìn
45 R*N*K* Thẻ Game W88 200 Nghìn
46 R*N*T*R*E*C* Thẻ Game W88 200 Nghìn
47 R*N*I* Thẻ Game W88 200 Nghìn
48 S*R*A*1*8 Thẻ Game W88 200 Nghìn
49 S*R*N Thẻ Game W88 200 Nghìn
50 S*T*A Thẻ Game W88 200 Nghìn
51 S*N*1*8 Thẻ Game W88 200 Nghìn
52 S*I*H*6* Thẻ Game W88 200 Nghìn
53 S*E*T*L* Thẻ Game W88 200 Nghìn
54 S*K*K*H*N* Thẻ Game W88 200 Nghìn
55 S*K*E*N* Thẻ Game W88 200 Nghìn
56 S*M*A*A*1*1 Thẻ Game W88 200 Nghìn
57 S*V*N*7*7 Thẻ Game W88 200 Nghìn
58 S*V*N*V*N*8* Thẻ Game W88 200 Nghìn
59 S*E*T*U*H Thẻ Game W88 200 Nghìn
60 S*Y*H*N*T*A Thẻ Game W88 200 Nghìn
61 T*A*H*N* Thẻ Game W88 200 Nghìn
62 T*A*S*T*A Thẻ Game W88 200 Nghìn
63 T*Y*U*L* Thẻ Game W88 200 Nghìn
64 T*P*U*K* Thẻ Game W88 200 Nghìn
65 V*N*R*N Thẻ Game W88 200 Nghìn
66 V*N*E* Thẻ Game W88 200 Nghìn
67 V*N*E*0*7 Thẻ Game W88 200 Nghìn
68 V*N*A*I*I*H Thẻ Game W88 200 Nghìn
69 V*T*N*L*U* Thẻ Game W88 200 Nghìn
70 V*T*E* Thẻ Game W88 200 Nghìn
71 V*T*W*N Thẻ Game W88 200 Nghìn
72 W*N*W*N*1*8 Thẻ Game W88 200 Nghìn
73 B*R*1*1*5* Thẻ Game W88 200 Nghìn
74 B*R*1*9* Thẻ Game W88 200 Nghìn
75 B*R*2*3* Thẻ Game W88 200 Nghìn
76 B*R*B*R*1*8* Thẻ Game W88 200 Nghìn
77 B*S*N*0*9 Thẻ Game W88 200 Nghìn
78 B*W*Y*1 Thẻ Game W88 200 Nghìn
79 B*X*E*Z Thẻ Game W88 200 Nghìn
80 B*A*A* Thẻ Game W88 200 Nghìn
81 B*K*O*S*L* Thẻ Game W88 200 Nghìn
82 B*A*K*A*I*Y Thẻ Game W88 200 Nghìn
83 B*A*K*B*L*Z* Thẻ Game W88 200 Nghìn
84 B*P*7*9*1 Thẻ Game W88 200 Nghìn
85 B*U*S*F*N Thẻ Game W88 200 Nghìn
86 B*B*5*5* Thẻ Game W88 200 Nghìn
87 B*E*5 Thẻ Game W88 200 Nghìn
88 B*L*2* Thẻ Game W88 200 Nghìn
89 B*M*E*M*N* Thẻ Game W88 200 Nghìn
90 C*M*R*B*A Thẻ Game W88 200 Nghìn
91 B*N*A*L*3 Thẻ Game W88 200 Nghìn
92 K*2*0*2*6* Thẻ Game W88 200 Nghìn

 

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP