DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI “BẮN CÁ THẢ GA – NHẬN QUÀ CỰC ĐÔ

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG NHỮNG THÀNH VIÊN DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH:

“BẮN CÁ THẢ GA – NHẬN QUÀ CỰC ĐÔ

(01/11/2018 đến 20/11/2018)

 

92 thành viên dưới đây đã nhận phần thưởng từ W88. Bạn còn chần chừ gì mà không tham gia những khuyến mãi mới nhất của chúng tôi? Nhanh tay lên nhé!

 

STTTÊN ĐĂNG NHẬPGIẢI THƯỞNG
1L*C*8*8Thẻ Game 5 Triệu + 1888 Điểm Thưởng
24*8*A*AThẻ Game 2 Triệu + 888 Điểm Thưởng
38*E*H*Thẻ game 3 Triệu + 888 Điểm Thưởng
4B*L*A*A*EThẻ game 1 Triệu + 588 Điểm Thưởng
5B*3*I*Thẻ Game W88 200 Nghìn
6B*O*B*N*1*8Thẻ Game W88 200 Nghìn
7C*K*R*Thẻ Game W88 200 Nghìn
8C*A*T*L*Thẻ Game W88 200 Nghìn
9C*H*T*B*N*A*H*Thẻ Game W88 200 Nghìn
10D*R*1*Thẻ Game W88 200 Nghìn
11D*R*M*K*E*2*1*Thẻ Game W88 200 Nghìn
12D*V*T*E*M*RThẻ Game W88 200 Nghìn
13E*G*E*GThẻ Game W88 200 Nghìn
14G*R*I*1*8Thẻ Game W88 200 Nghìn
15H*N*0*Thẻ Game W88 200 Nghìn
16H*R*Y*A*EThẻ Game W88 200 Nghìn
17H*A*G*O*HThẻ Game W88 200 Nghìn
18H*N*1*2Thẻ Game W88 200 Nghìn
19H*B*Z*9*7*7Thẻ Game W88 200 Nghìn
20H*N*C*C*Thẻ Game W88 200 Nghìn
21H*2*1*Thẻ Game W88 200 Nghìn
22K*N*8*8*8Thẻ Game W88 200 Nghìn
23K*N*A*7*Thẻ Game W88 200 Nghìn
24K*M*U*Thẻ Game W88 200 Nghìn
25K*E*A*A*7*Thẻ Game W88 200 Nghìn
26K*M*R*O*Thẻ Game W88 200 Nghìn
27K*O*C*Thẻ Game W88 200 Nghìn
28K*N*A*P*EThẻ Game W88 200 Nghìn
29K*R*1*8*I*Thẻ Game W88 200 Nghìn
30K*W*NThẻ Game W88 200 Nghìn
31L*N*S*R*E*R*Thẻ Game W88 200 Nghìn
32L*N*6*8*8Thẻ Game W88 200 Nghìn
33L*K*9*0Thẻ Game W88 200 Nghìn
34L*M*RThẻ Game W88 200 Nghìn
35B*C*E*Thẻ Game W88 200 Nghìn
36N*T*9*4Thẻ Game W88 200 Nghìn
37T*T*I*N*9*2*5Thẻ Game W88 200 Nghìn
38T*U*G*U*U*GThẻ Game W88 200 Nghìn
39T*E*1*8*Thẻ Game W88 200 Nghìn
40K*K*V*Thẻ Game W88 200 Nghìn
41L*Q*O*S*2*6*Thẻ Game W88 200 Nghìn
42C*N*B*N*O*Thẻ Game W88 200 Nghìn
43V*I*H*I*9*3Thẻ Game W88 200 Nghìn
44S*N*N*U*4Thẻ Game W88 200 Nghìn
45R*N*K*Thẻ Game W88 200 Nghìn
46R*N*T*R*E*C*Thẻ Game W88 200 Nghìn
47R*N*I*Thẻ Game W88 200 Nghìn
48S*R*A*1*8Thẻ Game W88 200 Nghìn
49S*R*NThẻ Game W88 200 Nghìn
50S*T*AThẻ Game W88 200 Nghìn
51S*N*1*8Thẻ Game W88 200 Nghìn
52S*I*H*6*Thẻ Game W88 200 Nghìn
53S*E*T*L*Thẻ Game W88 200 Nghìn
54S*K*K*H*N*Thẻ Game W88 200 Nghìn
55S*K*E*N*Thẻ Game W88 200 Nghìn
56S*M*A*A*1*1Thẻ Game W88 200 Nghìn
57S*V*N*7*7Thẻ Game W88 200 Nghìn
58S*V*N*V*N*8*Thẻ Game W88 200 Nghìn
59S*E*T*U*HThẻ Game W88 200 Nghìn
60S*Y*H*N*T*AThẻ Game W88 200 Nghìn
61T*A*H*N*Thẻ Game W88 200 Nghìn
62T*A*S*T*AThẻ Game W88 200 Nghìn
63T*Y*U*L*Thẻ Game W88 200 Nghìn
64T*P*U*K*Thẻ Game W88 200 Nghìn
65V*N*R*NThẻ Game W88 200 Nghìn
66V*N*E*Thẻ Game W88 200 Nghìn
67V*N*E*0*7Thẻ Game W88 200 Nghìn
68V*N*A*I*I*HThẻ Game W88 200 Nghìn
69V*T*N*L*U*Thẻ Game W88 200 Nghìn
70V*T*E*Thẻ Game W88 200 Nghìn
71V*T*W*NThẻ Game W88 200 Nghìn
72W*N*W*N*1*8Thẻ Game W88 200 Nghìn
73B*R*1*1*5*Thẻ Game W88 200 Nghìn
74B*R*1*9*Thẻ Game W88 200 Nghìn
75B*R*2*3*Thẻ Game W88 200 Nghìn
76B*R*B*R*1*8*Thẻ Game W88 200 Nghìn
77B*S*N*0*9Thẻ Game W88 200 Nghìn
78B*W*Y*1Thẻ Game W88 200 Nghìn
79B*X*E*ZThẻ Game W88 200 Nghìn
80B*A*A*Thẻ Game W88 200 Nghìn
81B*K*O*S*L*Thẻ Game W88 200 Nghìn
82B*A*K*A*I*YThẻ Game W88 200 Nghìn
83B*A*K*B*L*Z*Thẻ Game W88 200 Nghìn
84B*P*7*9*1Thẻ Game W88 200 Nghìn
85B*U*S*F*NThẻ Game W88 200 Nghìn
86B*B*5*5*Thẻ Game W88 200 Nghìn
87B*E*5Thẻ Game W88 200 Nghìn
88B*L*2*Thẻ Game W88 200 Nghìn
89B*M*E*M*N*Thẻ Game W88 200 Nghìn
90C*M*R*B*AThẻ Game W88 200 Nghìn
91B*N*A*L*3Thẻ Game W88 200 Nghìn
92K*2*0*2*6*Thẻ Game W88 200 Nghìn

 

Chăm sóc khách hàng:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*