DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG KHUYẾN MÃI NGẮM CÁ BẮN LIÊN TỤC, TRẬT VẪN CÓ THƯỞNG – THÁNG 5

DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG KHUYẾN MÃI NGẮM CÁ BẮN LIÊN TỤC, TRẬT VẪN CÓ THƯỞNG

STT Tên đăng nhập Giải thưởng
1 si****aiman Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
2 ni****t55
3 Ow****eraman
4 sp****smile
5 Bo****chai
6 mw****88
7 em****on050
8 pp****
9 ma****do
10 ni****508
11 to****
12 Su****t
13 sa****ng
14 ri****n9
15 3a****88
16 go****
17 it****lmanop
18 tn****
19 ch****99
20 ad****jo5
21 Du****amtu88 Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
22 Gi****au179mt
23 da****p1992
24 Ng****bta93
25 ba****80
26 po****28
27 No****oo
28 ca****njr
29 Gu****ns
30 oa****352
31 Oo****
32 Pt****
33 Ba****
34 Th****14
35 jo****man
36 Te****24
37 Na****498
38 ku****ut
39 To****9kt07
40 pr****pon1036
41 pa****2508
42 ba****013
43 08****7772
44 mi****nfail
45 to****9
46 yu****ted
47 Ch****r5731
48 sa****89
49 Pa****7
50 ta****ong
51 Do****ss
52 ki****47
53 su****nt
54 mi****rayu
55 Yo****50
56 ji****orn200124
57 fr****teerawat
58 a2****5
59 De****45
60 Au****onra
61 To****eo1989 Thẻ cào 200 ngàn + 188 Điểm thưởng
62 An****hao6789
63 ph****e91
64 Be****bet123
65 Ta****123
66 Ly****99
67 Gi****a0606
68 To****m1711
69 Ch****ghup
70 sy****en
71 bp****
72 Si****on619
73 na****32528
74 zl****2253
75 Te****ed
76 zl****6521
77 Su****linkah
78 un****kick
79 lo****e
80 bb****2
81 Ka****l
82 de****sch6224
83 Pa****3
84 bo****hadp
85 th****07
86 sa****a
87 ve****ut1006
88 Te****y
89 po****3
90 ki****akSNK01
91 Ka****k1553
92 so****
93 in****four
94 ap****13
95 su****
96 in****mon
97 ga****ldri
98 js****kar
99 Cl****
100 00****0
101 bp****523
102 ra****pul
103 No****111
104 ty****sucks
105 Ss****an
106 no****z
107 me****hai2541
108 po****ng
109 Ca****530
110 Bo****ll
111 Ba****ll26
112 rm****29
113 ko****30
114 jo****arrick1
115 vi****503
116 Wi****2674
117 dy****tenn
118 tu****8
119 Ao****983
120 3a****12
121 Su****oyshock Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
122 Va****26
123 tj****ng2g
124 hi****ha142
125 09****9978
126 ch****gia
127 Va****ng18
128 Kh****o85
129 Ch****osuong123
130 kh****01
131 Ba****66
132 RA****01
133 mn****92
134 br****noravitch
135 sa****at123
136 Gr****y
137 hu****
138 Zb****939
139 sk****17
140 po****se
141 Di****3
142 Ta****i
143 pu****tnus
144 ja****a1234
145 Te****ongole
146 go****4466
147 ko****87
148 kk****kkk
149 Sn****1989
150 Of****il
151 an****8
152 pa****nho
153 kk****
154 PO****
155 Mu****in1138
156 ce****
157 be****
158 Oa****in
159 zi****3555
160 Be****pct
161 bo****
162 cy****0121
163 ka****ngdee
164 ta****i
165 Mo****b26
166 TU****3
167 ka****539
168 za****456
169 hu****rboomman
170 Su****tion
171 Ta****66
172 So****9999
173 Wi****on
174 po****o
175 At****a
176 zx****55
177 or****i160920
178 ta****e
179 ta****by
180 wi****an
181 TA****U
182 xp****hing
183 bo****n
184 yo****meno161
185 Ch****huva
186 ao****n
187 ga****a1
188 ne****75
189 pe****aker1234
190 Pr****l95
191 he****ngtho
192 Ro****07
193 ne****o
194 Na****000
195 sa****1967
196 au****0
197 Bi****z
198 ko****
199 Se****65479
200 Vo****n
201 CX****P
202 ch****
203 A9****
204 no****04
205 ja****451
206 ce****icatez
207 Ku****909
208 Sh****32
209 Po****u
210 bu****5
211 Tt****1989
212 Td****88
213 na****7
214 le****ac
215 po****ke1
216 lu****ecember
217 na****pat
218 e4****
219 ch****990
220 To****
221 Si****ak26
222 Ma****ez
223 so****
224 na****op
225 bo****ac123
226 bo****891
227 pa****nu13
228 pi****t12345

 

* Điểm thưởng sẽ cập nhật trực tiếp vào tài khoản điểm thưởng của thành viên.
* Giải thưởng thẻ cào : W88 sẽ liên hệ thành viên để xác nhận nhà mạng thẻ cào mà thành viên muốn nhận. Nếu W88 không thể liên hệ được thành viên trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố danh sách nhận thưởng thì phần thưởng thẻ cào sẽ bị hủy.

XIN CHÚC MỪNG THÀNH VIÊN TRÚNG THƯỞNG