DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG KHUYẾN MÃI NGẮM CÁ BẮN LIÊN TỤC, TRẬT VẪN CÓ THƯỞNG – THÁNG 4


DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG KHUYẾN MÃI NGẮM CÁ BẮN LIÊN TỤC, TRẬT VẪN CÓ THƯỞNG

STT Tên đăng nhập Giải thưởng
1 ka****10 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
2 bu****nhpy Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
3 La****004 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
4 je****5 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
5 Ro****o71 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
6 ar****rus Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
7 se****07 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
8 sm****1111 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
9 su****to81 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
10 Da****9 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
11 Me****1234 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
12 sa****g12345 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
13 ri****etia88 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
14 In****rwhite Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
15 je****syah Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
16 re****123 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
17 ar****999 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
18 ba****69 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
19 ci****99 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
20 al****lic Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
21 ri****8 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
22 ma****o6688 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
23 od****t Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
24 ke****7 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
25 no****ndri Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
26 To****08 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
27 Nu****id Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
28 Ce**** Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
29 Kw**** Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
30 ry****86 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
31 ge****r999 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
32 mu****i1234 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
33 Pr****y001 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
34 ha**** Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
35 su****007 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
36 su**** Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
37 ga****22 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
38 ar****sl Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
39 di****ova12 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
40 Ja****n12 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
41 Da****issac1991 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
42 Om****onX Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
43 to**** Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
44 JA****2702 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
45 Bo****jaib88 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
46 ro****23 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
47 Sa****g1234 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
48 Pa****u21 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
49 si****3 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
50 te****unkirbalik Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
51 ku****ra7 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
52 Fi****obobby Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
53 Ir****o76 Thẻ cào 1 triệu + 888 Điểm thưởng
54 pa****23 Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
55 jo****dos Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
56 fa****h26 Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
57 or****23 Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
58 Al****di87 Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
59 aa****a780 Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
60 ib**** Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
61 il****eus Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
62 si****h10 Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
63 Qu****nh1987 Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
64 Xu****uong0914 Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
65 Nu****en9495 Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
66 ri**** Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
67 ma****ax Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
68 ma****hayat Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
69 tr**** Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
70 Da****oe Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
71 te****90988 Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
72 YY****II Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
73 ju****n123 Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
74 Se****7 Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
75 In****2 Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
76 er****ukamto Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
77 SI****ANG Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
78 da****999 Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
79 to****4yulianto Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
80 at**** Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
81 bo****ik Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
82 ri**** Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
83 ha****asuki Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
84 wl****88 Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
85 pa****9 Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
86 de****ame Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
87 Vj****now72 Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
88 ek****unarto Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
89 iz****r Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
90 yu****ancil Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
91 ke**** Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
92 lo****o9 Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
93 ps****99 Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
94 ge****ng5758 Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
95 ik**** Thẻ cào 500 ngàn + 388 Điểm thưởng
96 lo****ck Thẻ cào 200 ngàn + 188 Điểm thưởng
97 Jo****1 Thẻ cào 200 ngàn + 188 Điểm thưởng
98 fr****5 Thẻ cào 200 ngàn + 188 Điểm thưởng
99 fa****a123 Thẻ cào 200 ngàn + 188 Điểm thưởng
100 Ru****17 Thẻ cào 200 ngàn + 188 Điểm thưởng
101 De****8 Thẻ cào 200 ngàn + 188 Điểm thưởng
102 Te****gnhap79 Thẻ cào 200 ngàn + 188 Điểm thưởng
103 An****lanh Thẻ cào 200 ngàn + 188 Điểm thưởng
104 Hu****vy1704 Thẻ cào 200 ngàn + 188 Điểm thưởng
105 Kk****aca Thẻ cào 200 ngàn + 188 Điểm thưởng
106 du****hingocmai Thẻ cào 200 ngàn + 188 Điểm thưởng
107 Ri****ramudia Thẻ cào 200 ngàn + 188 Điểm thưởng
108 ke****80 Thẻ cào 200 ngàn + 188 Điểm thưởng
109 ko****78 Thẻ cào 200 ngàn + 188 Điểm thưởng
110 ce****23 Thẻ cào 200 ngàn + 188 Điểm thưởng
111 ge****7 Thẻ cào 200 ngàn + 188 Điểm thưởng
112 ek**** Thẻ cào 200 ngàn + 188 Điểm thưởng
113 Ku****6 Thẻ cào 200 ngàn + 188 Điểm thưởng
114 kl****g Thẻ cào 200 ngàn + 188 Điểm thưởng
115 be****nt Thẻ cào 200 ngàn + 188 Điểm thưởng
116 cl**** Thẻ cào 200 ngàn + 188 Điểm thưởng
117 Yu****01 Thẻ cào 200 ngàn + 188 Điểm thưởng
118 th****al123 Thẻ cào 200 ngàn + 188 Điểm thưởng
119 ul****man Thẻ cào 200 ngàn + 188 Điểm thưởng
120 cu****tokay Thẻ cào 200 ngàn + 188 Điểm thưởng
121 ga****z Thẻ cào 200 ngàn + 188 Điểm thưởng
122 yo****984 Thẻ cào 200 ngàn + 188 Điểm thưởng
123 ba****ana Thẻ cào 200 ngàn + 188 Điểm thưởng
124 te****ticker Thẻ cào 200 ngàn + 188 Điểm thưởng
125 07****ina Thẻ cào 200 ngàn + 188 Điểm thưởng
126 ib****2 Thẻ cào 200 ngàn + 188 Điểm thưởng
127 jo**** Thẻ cào 200 ngàn + 188 Điểm thưởng
128 Po****88 Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
129 fr****23 Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
130 en****88 Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
131 ho****ssa Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
132 Gu****21 Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
133 ho**** Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
134 no**** Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
135 pa**** Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
136 su****an Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
137 Ga****ville Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
138 bl****1234 Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
139 Sm****2 Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
140 oc**** Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
141 On****323 Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
142 bo****m77 Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
143 go****hand Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
144 li****76 Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
145 Bo****a188 Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
146 Ng****quoctu1992 Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
147 Th****ay Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
148 Ha****7bb Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
149 mr**** Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
150 Ph****ng1997 Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
151 Th****ui83 Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
152 ng****anhlan Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
153 th****hao1998 Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
154 Ha****111 Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
155 dv**** Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
156 hu****cam5 Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
157 bo****ranganh Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
158 Ha****ihi Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
159 An****988 Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
160 RA****NAR Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
161 ba****aut Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
162 bo****6 Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
163 ze****mong Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
164 tu**** Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
165 pr****ea Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
166 Be**** Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
167 Do**** Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng
168 Ih****21 Thẻ cào 100 ngàn + 88 Điểm thưởng

* Điểm thưởng sẽ cập nhật trực tiếp vào tài khoản điểm thưởng của thành viên.

* Giải thưởng thẻ cào : W88 sẽ liên hệ thành viên để xác nhận nhà mạng thẻ cào mà thành viên muốn nhận. Nếu W88 không thể liên hệ được thành viên trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố danh sách nhận thưởng thì phần thưởng thẻ cào sẽ bị hủy.

XIN CHÚC MỪNG THÀNH VIÊN TRÚNG THƯỞNG