DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG KHUYẾN MÃI CƯỢC HĂNG SAY ,TIỀN THƯỞNG NẰM TRONG TAY

DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG KHUYẾN MÃI CƯỢC HĂNG SAY ,TIỀN THƯỞNG NẰM TRONG TAY

STT Tên đăng nhập  Giải Thưởng
1 tit****dam 450 VND
2 Non****2 500 VND
3 kre****a 650 VND
4 fla****7 200 VND
5 Ekk****l1406 300 VND
6 san****ng7 350 VND
7 ngu****antai3103 202 VND
8 Niw****rapk69 Thẻ cào 200k
9 8ju****mo8 Thẻ cào 200k
10 lal****7 Thẻ cào 200k
11 6bk****7 Thẻ cào 200k
12 P31****25 Thẻ cào 200k
13 Moo****9 Thẻ cào 200k
14 tom**** Thẻ cào 200k
15 ney**** Thẻ cào 200k
16 Sai****5 Thẻ cào 200k
17 Loo****bonkai Thẻ cào 200k
18 gvd**** Thẻ cào 200k
19 kri****abarca Thẻ cào 200k
20 Wir****9 Thẻ cào 200k
21 aod****5 Thẻ cào 200k
22 bo1**** Thẻ cào 200k
23 bbk**** Thẻ cào 200k
24 Tum**** Thẻ cào 200k
25 w88****on Thẻ cào 200k
26 bos****dee08 Thẻ cào 200k
27 Pue****5 Thẻ cào 200k
28 pea**** Thẻ cào 200k
29 nat****al Thẻ cào 200k
30 Boy**** Thẻ cào 200k
31 Ber**** Thẻ cào 200k
32 Goo****k999 Thẻ cào 200k
33 b3n**** Thẻ cào 200k
34 Pub**** Thẻ cào 200k
35 eak**** Thẻ cào 200k
36 Tee****lnaklua Thẻ cào 200k
37 Xl3****nlinex Thẻ cào 200k
38 Nay**** Thẻ cào 200k
39 Wil**** Thẻ cào 200k
40 Pea****g Thẻ cào 200k
41 Pom**** Thẻ cào 200k
42 plu****o1987 Thẻ cào 200k
43 Not**** Thẻ cào 50k
44 d16**** Thẻ cào 50k
45 Enf**** Thẻ cào 50k
46 GuG****asa Thẻ cào 50k
47 123****t Thẻ cào 50k
48 456**** Thẻ cào 50k
49 Trw****5 Thẻ cào 50k
50 Asi**** Thẻ cào 50k
51 nop****t1 Thẻ cào 50k
52 Phr****ethar Thẻ cào 50k
53 Zer**** Thẻ cào 50k
54 gap****6 Thẻ cào 50k
55 Atm**** Thẻ cào 50k
56 wiw****99 Thẻ cào 50k
57 tea**** Thẻ cào 50k
58 van**** Thẻ cào 50k
59 zea****222525 Thẻ cào 50k
60 Por****0 Thẻ cào 50k
61 bes****pa123 Thẻ cào 50k
62 Esu****ng Thẻ cào 50k
63 vol****gen Thẻ cào 50k
64 Phi****ai Thẻ cào 50k
65 int****ce007 Thẻ cào 50k
66 fcb****9 Thẻ cào 50k
67 por**** Thẻ cào 50k
68 jac**** Thẻ cào 50k
69 Tom****001 Thẻ cào 50k
70 tps**** Thẻ cào 50k
71 yon****ted Thẻ cào 50k
72 bat****526 Thẻ cào 50k
73 thi****at8899 Thẻ cào 50k
74 ben****y Thẻ cào 50k
75 Por****1 Thẻ cào 50k
76 Kea****taphon Thẻ cào 50k
77 i2e****z Thẻ cào 50k
78 Sar****1994 Thẻ cào 50k
79 sko****ck Thẻ cào 50k
80 par****101 Thẻ cào 50k
81 Zji****198 Thẻ cào 50k
82 Sro**** Thẻ cào 50k
83 wan****07 Thẻ cào 50k
84 ku7**** Thẻ cào 50k
85 Sup****i450 Thẻ cào 50k
86 Tle**** Thẻ cào 50k
87 Wit**** Thẻ cào 50k
88 tee****ng1919 Thẻ cào 50k
89 Kam****34 Thẻ cào 50k
90 Jir****t123 Thẻ cào 50k
91 nut****42 Thẻ cào 50k
92 ban****1316 Thẻ cào 50k
93 cha**** Thẻ cào 50k
94 wav****am201 Thẻ cào 50k
95 nat**** Thẻ cào 50k
96 khf****9019 Thẻ cào 50k
97 kon**** Thẻ cào 50k
98 ano****3 Thẻ cào 50k
99 Not****n Thẻ cào 50k
100 rom****97 Thẻ cào 50k
101 too****w Thẻ cào 50k
102 Noy****oo Thẻ cào 50k
103 a19**** Thẻ cào 50k
104 sun****74 Thẻ cào 50k
105 yyy****z1234 Thẻ cào 50k
106 zb1****7914 Thẻ cào 50k
107 baf**** Thẻ cào 50k
108 wyp****0316 Thẻ cào 50k
109 qq2****64441 Thẻ cào 50k
110 s83**** Thẻ cào 50k
111 3w4****55 Thẻ cào 50k
112 yan****997cxl Thẻ cào 50k
113 lwc****30 Thẻ cào 50k
114 luo****5000 Thẻ cào 50k
115 lhs**** Thẻ cào 50k
116 emo****hou Thẻ cào 50k
117 wxg****45977 Thẻ cào 50k
118 fen****nan1 Thẻ cào 50k
119 her**** Thẻ cào 50k
120 sto****345 Thẻ cào 50k
121 WGG**** Thẻ cào 50k
122 asd****20913 Thẻ cào 50k
123 133****4464 Thẻ cào 50k
124 bob****u023 Thẻ cào 50k
125 Y88**** Thẻ cào 50k
126 dey**** Thẻ cào 50k
127 cpz****sj Thẻ cào 50k
128 liy****u9 Thẻ cào 50k
129 l19**** Thẻ cào 50k
130 z1s****8 Thẻ cào 50k
131 122**** Thẻ cào 50k
132 ss9**** Thẻ cào 50k
133 kma**** Thẻ cào 50k
134 zhu**** Thẻ cào 50k
135 aa8****6 Thẻ cào 50k
136 hzy**** Thẻ cào 50k
137 sar**** Thẻ cào 50k
138 CHI****NMAGU Thẻ cào 50k
139 he9**** Thẻ cào 50k
140 jcx****50826 Thẻ cào 50k
141 Aa3****9 Thẻ cào 50k
142 zck****2 Thẻ cào 50k
143 lc7**** Thẻ cào 50k
144 dua****116 Thẻ cào 50k
145 spr****lai Thẻ cào 50k
146 woa**** Thẻ cào 50k
147 pan****ujitui Thẻ cào 50k
148 vic****9 Thẻ cào 50k
149 win****k Thẻ cào 50k
150 a21****aaa Thẻ cào 50k
151 PAN****N Thẻ cào 50k
152 zhu****20 Thẻ cào 50k
153 ysy**** Thẻ cào 50k
154 wjj**** Thẻ cào 50k
155 ram****2 Thẻ cào 50k
156 dou****in Thẻ cào 50k
157 znq**** Thẻ cào 50k
158 luc****354 Thẻ cào 50k
159 183****6730 Thẻ cào 50k
160 dwz****n Thẻ cào 50k
161 liu****ng11 Thẻ cào 50k
162 308****842 Thẻ cào 50k
163 w88****1234 Thẻ cào 50k
164 MAS****I Thẻ cào 50k
165 ghy****7 Thẻ cào 50k
166 QQ9****8936 Thẻ cào 50k
167 hou****234 Thẻ cào 50k
168 qq5**** Thẻ cào 50k

* Giải thưởng tiền mặt : tiền sẽ được cập nhật vào tài khoản W88 của thành viên.

* Giải thưởng thẻ cào : W88 sẽ liên hệ thành viên để xác nhận nhà mạng thẻ cào mà thành viên muốn nhận.

XIN CHÚC MỪNG THÀNH VIÊN TRÚNG THƯỞNG