DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG “CƯỢC HAY NHẬN NGAY ÁO THUN CÓ CHỮ KÝ EMILE HESKEY”

STTTên Đăng nhậpGiải thưởng
1Vu****04Áo thun chữ ký Heskey
2To****3Áo thun chữ ký Heskey
3Tr*****4Áo thun chữ ký Heskey
4Ng*****22Áo thun chữ ký Heskey
5An****blÁo thun chữ ký Heskey
6Lo****8Áo thun chữ ký Heskey
7Th****leÁo thun chữ ký Heskey
9Sm****myÁo thun chữ ký Heskey
10D****uÁo thun chữ ký Heskey

Chăm sóc khách hàng: